Bijwerking van de overkoepelende circulaire betreffende governance voor de verzekeringssector

De Nationale Bank heeft vandaag een bijwerking gepubliceerd van haar overkoepelende circulaire betreffende governance voor de verzekeringssector. Deze bijwerking heeft betrekking op 6 aspecten:

(i) vermelding van de manier waarop de nieuwe regels van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten worden verzoend met de prudentiële vereisten;

(ii) vereenvoudiging van de regels voor de taakverdeling tussen de leden van het directiecomité;

(iii) verduidelijking van de aanbevelingen inzake uitbesteding en een aantal nieuwe vereisten; 

(iv) versterking van de regels inzake beloning;

(v) aanscherping van de regels inzake IT-infrastructuur, met name via de publicatie van een nieuwe circulaire over cloud outsourcing ; en

(vi) invoering van eerste aanbevelingen over duurzame financiering.

Een internetversie van deze circulaire is hier beschikbaar.

De nieuwe aanbevelingen voor uitbesteding en beloning gelden vanaf 2021.