Bijwerking van de governancecirculaire voor de verzekerings- en herverzekeringssector

De Nationale Bank heeft haar overkoepelende circulaire over het governancesysteem voor de verzekerings- en herverzekeringssector bijgewerkt en haar verwachtingen inzake de kwalitatieve rapportering in 2019 vereenvoudigd.