Bewaring van verzekerings- of herverzekeringsdocumenten op een andere plaats dan de hoofdzetel: standaardformulieren

De Nationale Bank van België heeft op 6 oktober 2020 op haar website standaardformulieren gepubliceerd voor de verklaringen die de voorzitters van de directiecomités van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen aan haar moeten bezorgen wanneer ze een dossier indienen voor de aanvraag van goedkeuring om verzekerings- of herverzekeringsdocumenten op een andere plaats dan de hoofdzetel te bewaren (uitvoering van het Reglement van de Nationale Bank van België van 12 mei 2020 betreffende de bewaarplaats van verzekerings- of herverzekeringsdocumenten).

Bewaring van verzekerings- of herverzekeringsdocumenten op een andere plaats dan de hoofdzetel

  • CEO Formulier– vereenvoudigde procedure – elektronische bewaring  docx - pdf
  • CEO Formulier– vereenvoudigde procedure – papier bewaring  docx - pdf
  • CEO Formulier– klassieke procedure  docx - pdf