Betalingsdiensten in België in de lift

Brexit en de nieuwe richtlijn voor betalingsdiensten (Payment Services Directives 2 - PSD2) leidden in 2019 al tot een flinke groei van de betaalverkeersactiviteit in ons land. Dit jaar reikte de Nationale Bank al 8 nieuwe licenties uit.

De Nationale Bank is toezichthouder op financiële marktinfrastructuren, betalingsinstellingen en aanbieders van betalingsdiensten. Voor wat betreft betalingsinstellingen en aanbieders van betalingsdiensten gaat het onder meer om kaartverwerkers, geldtransferbedrijven, bedrijven die betalingsdiensten aanbieden op internetplatformen, uitgevers van elektronisch geld, bedrijven die fintech gebruiken voor het uitvoeren van betalingen en/of voor het verlenen van toegang tot rekeninginformatie en voor betalingsinitiatie.

In haar hoedanigheid van toezichthouder voor de PSD2 (Payment Services Directive 2), reikt de NBB ook vergunningen uit aan nieuwe spelers of aan bestaande spelers die hun activiteiten wensen uit te breiden. De nakende Brexit en ook de nieuwe marktperspectieven die de recente nieuwe richtlijn voor betalingsdiensten– PSD2) creëerde,  leidden dit jaar al tot heel wat ontwikkelingen in ons land. Een overzicht:

Brexit

Nadat in 2017 al twee bekende geldtransferbedrijven besloten om hun EU activiteiten van Groot-Brittannië te verhuizen naar België (Moneygram en eBury), zijn er dit jaar nog drie bedrijven die zich omwille van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU in België vestigden. De voorbije dagen en weken werden door de Nationale Bank vergunningen uitgereikt aan Worldremit, Transferwise en  Prepayment Solutions NV (van de Edenred groep). Ze kregen hun licentie na een grondig onderzoek van hun aanvraagdossier waarbij talrijke criteria (Business Model, Fit & Proper, AML controle, Set-up en organisatie in België, kapitaalvereisten, …) werden afgetoetst aan de regelgeving. 

Een aantal van deze nieuwkomers maken deel uit van groepen die behoren  tot de grootste geldtransferbedrijven in de wereld. We kunnen dus concluderen dat ons land in korte tijd een belangrijke vestigingsplaats voor deze activiteit is geworden.

Ook met andere bedrijven die interesse tonen om hun EU activiteiten naar België te herlokaliseren lopen nog gesprekken.

PSD2

In toepassing van de nieuwe richtlijn voor betalingsdiensten PSD2 wordt de betaalrekeningeninfrastructuur opengesteld. Deze Europese richtlijn werd in de loop van 2018 in Belgisch recht omgezet. Hierdoor kunnen nieuwe spelers toegang krijgen tot de markt van de betalingsdiensten en betalingsinitiatie en/of rekeninginformatie diensten aanbieden. Samen met de fintech ontwikkelingen leidt dit tot een nieuwe dynamiek. De Nationale Bank gaf de voorbije maanden licenties aan Let’s Didid (BNP groep), Accountable, BammBamm en de reeds in België actieve Isabel NV. Ook enkele andere bedrijven die in België al vergund waren kregen recentelijk de toelating om hun diensten uit te breiden (PAY-NXT, Worldline, Ibanfirst).

34 vergunningen

In totaal zijn er nu 34 bedrijven vergund door en onder toezicht van de Nationale Bank. Ter vergelijking: vijf jaar geleden waren er dat nog maar 21.