Benoeming van de heer Tom Dechaene tot directeur van de Nationale Bank van België

Bij koninklijk besluit van 13 december 2014 werd de heer Tom Dechaene tot directeur van de Nationale Bank van België benoemd voor een termijn van zes jaar, met ingang van 24 december 2014. Hij volgt directeur Norbert De Batselier op, die met ingang van vandaag met pensioen is.

De Bank wenst de heer Dechaene veel succes toe in zijn nieuwe opdracht.