België voldoet aan de SDDS Plus-norm van het IMF

Om efficiënter het hoofd te kunnen bieden aan financiële crisissen, lanceerde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verschillende initiatieven met als doel de beschikbaarheid en uniformiteit te promoten van de economische en financiële statistieken van de lidstaten.

In 1996 voerde het IMF de ‘Speciale norm voor de gegevensverspreiding’ in (bekend onder de afkorting SDDS voor ‘Special Data Dissemination Standard’) om te garanderen dat landen die toegang willen tot de kapitaalmarkt, voldoen aan bepaalde normen voor de verspreiding van statistieken. Die invoering had ook als doel om de deelnemers aan de financiële markten passende informatie te bieden om de situatie van deze landen te beoordelen.

De SDDS-normen definiëren statistische categorieën voordat ze worden gepubliceerd. Ze leggen de eisen vast over de inhoud van de gegevens, periodiciteit, bereikbaarheid, integriteit en kwaliteit van gepubliceerde reeksen.

Vanaf het begin heeft België zich aangesloten bij deze normen, waarbij de Nationale Bank van België een coördinerende rol vervult in samenwerking met het Belgische statistiekbureau (Statbel) en het Instituut voor de nationale rekeningen.

Mettertijd verscherpte het IMF de SDDS met nieuwe gegevenscategorieën en aanvullende vereisten. Zo kwam ‘SDDS Plus’ tot stand die informatie wil verschaffen over de lidstaten van het IMF waarvan de economie en financiële systemen een belangrijke rol spelen in de internationale financiële markten.

Nu België deel uitmaakt van de 29 landen die voldoen aan de SDDS Plus-norm, zal de nieuwe reeks gegevens beschikbaar zijn vanaf 27 januari 2023.

Op onze website en die van het IMF vind je meer informatie.