België beëindigt succesvol vierjarig IMF Constituency mandaat

Na vier jaar eindigt deze week het Belgisch IMF Kiesgroep mandaat. Gedurende 4 jaar leidde ons land een groep van 16 landen in het dagelijks bestuur van het Internationaal Munt Fonds. Op 31 oktober draagt ons land deze belangrijke coördinerende rol over aan Nederland.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) werd in 1944 opgericht met als doel een evenwichtige groei en hoge tewerkstelling te stimuleren enerzijds en anderzijds landen financieel bij te staan die tijdelijke betalingsbalansproblemen hebben. België was één van de stichtende leden van het IMF en bezit momenteel 1,35 % in het kapitaal. Ons land neemt hiermee de 18de plaats in onder de 190 leden van het IMF. België mag dankzij die positie, om de vier jaar alternerend met Nederland, een kiesgroepkantoor van landen voorzitten en vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur van het IMF.  Deze kiesgroep bestaat uit België en Nederland verder uit Andorra, Armenië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Georgië, Israël, Luxemburg, Moldavië,  Montenegro, Noord-Macedonië, Roemenië en Oekraïne. Op 31 oktober loopt het Belgisch mandaat af en neemt Nederland de leiding over. Het kiesgroep kantoor in Washington wordt geleid door een Beheerder of Executive Director. Het mandaat van Executive Director Anthony De Lannoy, NBB medewerker gedetacheerd naar Washington, loopt op die dag af.

We kunnen terugblikken op een zeer succesvol Belgisch mandaat. De samenwerking binnen de Belgisch-Nederlandse kiesgroep van landen werd verder versterkt, er werden goede coalities gebouwd met andere kiesgroepen en er werd in een zeer constructieve sfeer gewerkt. Ook werd Andorra als nieuw land verwelkomd in onze kiesgroep. Dit is te danken aan de belangrijke strategische en coördinerende rol die Executive Director Anthony De Lannoy speelde en de Nationale Bank die vanuit Brussel en vanuit haar vertegenwoordiging in Washington een ondersteunende rol vervulde. “We zijn Anthony zeer erkentelijk voor zijn vele inspanningen als mede-bewindvoerder van het IMF en ik wil hem dan ook van harte bedanken voor zijn inzet”, zegt Gouverneur Pierre Wunsch.

Anthony wordt op 1 november, de dag dat Nederland overneemt, als Executive Director vervangen door Paul Hilbers, die overkomt van De Nederlandsche Bank (DNB), en neemt nog gedurende korte tijd een mandaat op als Alternate Executive Director. Die rol zal hij blijven bekleden tot 1 mei wanneer NBB medewerker Luc Dresse aan de slag gaat in Washington als Alternate Executive Director.

Luc Dresse is vandaag nog Eerste Adviseur van het Departement Studiën in de Nationale Bank. Hij is dus één van onze meest ervaren macro-economisten en speelde een belangrijke rol in het beleidsondersteunend én wetenschappelijk werk van de Studiën. Zo staat hij bijvoorbeeld in voor de coördinatie van het NBB Jaarverslag en het Economisch tijdschrift. Recentelijk fungeerde hij ook als coördinator van de Economic Risk Managing Group (ERMG).