Bekendmaking van de beslissing om een college van voorlopige bestuurders aan te stellen in toepassing van het artikel 517, § 1er, 2° van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen