Bekendmaking beëindiging van het mandaat van een voorlopige bestuurder (artikel 585 juncto artikel 236, § 1, 2° en § 2 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op krediet-instellingen en beursvennootschappen)