Bedrijven, prijzen en marges

Tijdens de eerste drie kwartalen van 2022 is de marge van de typische onderneming gedaald. In verreweg de meeste bedrijfstakken lag de marge van de mediane firma in 2021 nog boven het gemiddelde van 2015-2019. Dit is niet langer het geval.

In het algemeen is de daling meer uitgesproken in de industrie dan in de dienstensector. Er is echter een groot verschil tussen individuele ondernemingen, aangezien de omvang van kostenstijging en het vermogen om deze door te berekenen in de verkoopprijzen verschillen van bedrijf tot bedrijf.

In tegenstelling tot de marge van de typische onderneming bleef de macro-economische bruto margevoet in 2022 op een hoog niveau. Zoals elke macro-economische indicator wordt deze maatstaf immers beïnvloed door een klein aantal zeer grote bedrijven waardoor deze niet noodzakelijk representatief is voor de typische onderneming. Ook hier wordt echter tegen eind 2022 een trendbreuk verwacht.

 

Tijdens de eerste drie kwartalen van 2022 is de marge
van de typische onderneming gedaald

marges