Analyse van de populatie niet-financiële ondernemingen met een negatieve economische rentabiliteit