Akkoord tussen de NBB en de Securities and Exchange Commission

De Nationale Bank van België (“NBB”) heeft vandaag aangekondigd dat het een akkoord heeft gesloten met de Securities and Exchange Commission (“SEC”) van de Verenigde Staten van Amerika om een bijvoegsel aan het bestaande “Understanding Regarding an Application of Euroclear Bank for an Exemption Under U.S. Federal Securities Laws” uit 2001 toe te voegen.

Euroclear Bank, een internationale centrale effectenbewaarplaats met hoofdzetel in Brussel, is als kredietinstelling en als vereffeningsinstelling onderworpen aan het prudentiële toezicht en oversight van de NBB.

De Amerikaanse Depository Trust and Clearing Corporation (“DTCC”) en Euroclear hebben onlangs een joint venture (DTCC-Euroclear Global Collateral Ltd.) opgericht die diensten met betrekking tot onderpandbeheer zal leveren aan hun klanten. Bij het verlenen van deze diensten zullen effectenbewegingen in de centrale effectenbewaarplaats van DTCC plaatsvinden. In die context heeft Euroclear Bank een aanvraag tot wijziging van haar bestaande vrijstelling van registratie als “clearing agency” op grond van artikel 17A van de Securities Exchange Act van 1934 en Regel 17Ab2-1 daaronder ingediend om beperkte “clearing agency services” met betrekking tot Amerikaanse aandelen te leveren, bovenop het verder verlenen van beperkte clearing agency services voor Amerikaanse overheidseffecten.

Op 16 december 2016 heeft de SEC de aanvraag tot aanpassing van de vrijstelling van Euroclear Bank goedgekeurd. Aan deze goedkeuring (beschikbaar op https://www.sec.gov/rules/other/2016/34-79577.pdf) zijn enkele voorwaarden verbonden.

De SEC en de NBB hebben het bovenvermelde bijvoegsel aan hun samenwerkingsakkoord toegevoegd om hun mogelijkheden om informatie uit te wisselen met betrekking tot deze nieuwe diensten van Euroclear Bank te versterken.

Het bijvoegsel, het originele samenwerkingsakkoord uit 2001 en andere samenwerkingsakkoorden met andere autoriteiten kunnen gevonden worden op https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/prudentieel-toezicht/samenwerking.