Aanpassingen aan de instructies van de eigenvermogensrapportering met het oog op een verdere convergentie tussen banktoezichthouders

Aanpassingen aan de instructies van de eigenvermogensrapportering met het oog op een verdere convergentie tussen banktoezichthouders

Uniforme brief

Bijlagen: