Aangifte aan CAP uitgebreid met saldi

bankpas

Sinds begin 2022 moeten financiële instellingen die in België actief zijn, bijkomende informatie overmaken aan het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP):

  • de saldi van bank- en betaalrekeningen op 30/06 en 31/12;
  • de geglobaliseerde bedragen van beleggingscontracten en aanverwante contracten op 30/06 en 31/12; 
  • de geglobaliseerde bedragen van levensverzekeringen op 31/12.

Rapportering

Krediet- en betaalinstellingen, instellingen voor elektronisch geld, beursvennootschappen en verzekeringsmaatschappijen hadden tot uiterlijk 31 januari 2022 de tijd om volgende informatie door te geven aan het CAP:

  • de saldi van bank- en betaalrekeningen en de geglobaliseerde bedragen van beleggingscontracten en aanverwante contracten, vastgelegd op 31/12/2020, 30/06/2021 en 31/12/2021;
  • de geglobaliseerde bedragen van verzekeringscontracten, vastgelegd op 31/12/2020.

Verzekeringsmaatschappijen hebben een termijn van drie maanden om de geglobaliseerde bedragen van verzekeringscontracten mee te delen aan het CAP (tot 31/03/2022 voor de bedragen op 31/12/2021). 

Vervolgens moeten deze financiële instellingen (informatieplichtigen) deze gegevens op regelmatige basis blijven versturen. 

Raadpleging

Het raadplegen van de saldi en geglobaliseerde bedragen is mogelijk sinds februari 2022.

Context en evoluties

Het CAP centraliseert al sinds 2011 de gegevens over de rekeningen en financiële contracten in België van particulieren en bedrijven. Sinds 2013 centraliseert het CAP ook informatie over de rekeningen van Belgische residenten in het buitenland. Het beheer ervan werd aan de Nationale Bank van België (NBB) toevertrouwd.

Krediet- en betaalinstellingen, instellingen voor elektronisch geld, beursvennootschappen, verzekeringsmaatschappijen, leasingmaatschappijen, professionele kredietgevers en Bpost zijn wettelijk verplicht informatie over binnenlandse rekeningen, financiële contracten en verrichtingen met contanten van hun klanten over te maken aan het CAP. In de wetgeving worden ze omschreven als 'informatieplichtigen'.

Daarnaast dienen Belgische residenten eveneens zelf hun buitenlandse rekeningen te melden aan het CAP.

Sinds zijn ontstaan werd het CAP voortdurend uitgebreid. Dit gebeurde in functie van de economische behoeften en de technologische ontwikkelingen. Maar ook en vooral stonden de noden centraal van de instanties die bij wet gemachtigd zijn om het CAP te consulteren in het kader van hun opdracht van algemeen belang (de ‘informatiegerechtigden’). Dit zijn onder meer de federale overheidsdiensten Financiën en Justitie, notarissen (in het kader van erfopvolgingen), de Vlaamse Belastingdienst, de Gerechtsdeurwaarders (op vraag van een beslagrechter) en de Cel voor Financiële informatieverwerking.

Wettelijk kader

De verruimde aangifteplicht aan het CAP sinds 2022 vloeit voort uit de programmawet van 20 december 2020 en het KB van 6 juni 2021.