Nomenclatuur Buitenlandse handel

Deze rubriek beschrijft de goederencodes die moeten worden ingevuld in de Intrastat-aangifte.

Nomenclatures Commerce extérieur

Cette rubrique décrit les codes marchandises à utiliser dans les déclarations Intrastat.

Nomenclature Foreign trade

This section describes the commodity codes to be used in the Intrastat declarations.

Nomenklatur Außenhandel

Diese Rubrik enthält die Warencodenummern, die für die Intrastat-Meldungen zu verwenden sind.