Aangifte van buitenlandse rekeningen

Elke buitenlandse rekening moet aangegeven worden bij het centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank van België.

Communication de comptes ouverts à l’étranger

Tout compte étranger doit être déclaré au point de contact central de la Banque nationale de Belgique.

Meldung von im Ausland eröffneten Konten

Jedes Auslandskonto muss der zentralen Kontaktstelle der Belgischen Nationalbank gemeldet werden.