Loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances (Coordination officieuse: 06/2014) (abrogée par la loi du 13 mars 2016)

Loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
(Coordination officieuse : 06/2014) (abrogée par la loi du 13 mars 2016)

Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen
(Officieuze coördinatie 06/2014) (opgeheven door de wet van 13 maart 2016)