Circulaire NBB_2019_28 / Communication concernant l'exemption de l'obligation de dotation à la provision complémentaire en 2019

Circulaire NBB_2019_28 / Communication concernant l'exemption de l'obligation de dotation à la provision complémentaire en 2019 PDF DOC

Circulaire NBB_2019_28 / Mededeling betreffende de vrijstelling van de verplichting tot dotatie aan de aanvullende voorziening in 2019 PDF DOC