Circulaire D1 96/6/ Règlement fonds propres (définitions de certaines notions contenues dans le règlement)

Règlement fonds propres (définitions de certaines notions contenues dans le règlement)

Reglement op het eigen vermogen (definities van enkele begrippen uit het reglement)