Frequently Asked Questions (FAQ) - OneGate

Wat is OneGate?

OneGate is de opvolger van de applicatie CSSR (Central Server for Statistical Reporting). Het is volledig beveiligde online applicatie die de Nationale Bank van België ter beschikking stelt aan de aangevers. Deze toepassing stelt de ondernemingen in staat om de statistische aangiften online in te vullen, hetzij door de gegevens manueel in te brengen hetzij door bestanden op te laden.

Hier vindt u de link naar de login-pagina voor deze toepassing.

Opmerking: Een gelijkaardige toepassing bestaat voor het ingeven van data rond CKO2. Deze declaratie kunt u niet doen via de OneGate-applicatie. De CKO2-toepassing is nog niet actief. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de National Bank.

Om de vertrouwelijkheid van de doorgestuurde gegevens te waarborgen, stelt de Nationale Bank van België twee toegangssleutels voor:

 1. Toegang via een gebruikersnaam en een paswoord.
 2. Toegang via een elektronisch certificaat. Dit om nog beter de vertrouwelijkheid van de data te garanderen.

Go to top...Toegang tot OneGate

Hoe kan ik een toegang aanvragen?

Toegang via een gebruikersnaam en een paswoord

U kan een gebruikersnaam en passwoord aanvragen via access.onegate@nbb.be . Gelieve het volgende te vermelden:

 • uw ondernemingsnummer,
 • naam van uw onderneming,
 • naam en telefoonnummer contactpersoon,
 • de domeinen waartoe u toegang wenst te krijgen (indien gekend) en
 • of u toegang tot de productie- of testomgeving wenst.

Een identificatie met gebruikersnaam en passwoord wordt gebruikt voor een groot deel van de enquêtes. Voor sommige enquêtes is echter een hogere beveiligingsgraad vereist en gebruiken we een elektronisch certificaat voor de identificatie.

Toegang met een elektronisch certificaat

Met elektronisch certificaat bekomt u een nog grotere vertrouwelijkheid omtrent uw data. Voor sommige enquêtes is het verplicht om een dergelijk certificaat aan te vragen.

De toepassing OneGate herkent de elektronische certificaten van Globalsign, Isabel of Quo Vadis. Het gaat om dezelfde certificaten die aanvaard worden in de E-Government-toepassingen zoals Intervat, Finprof, Dimona, DMFA en DRS.
Deze certificaten kunnen bekomen worden bij de volgende leveranciers:

Deze leveranciers leveren elektronische certificaten af tegen betaling, na authentificatie van de aanvrager. Meestal is men verplicht zich ter plaatse met zijn identiteitskaart aan te bieden.

Bij het inloggen op de OneGate toepassing kiest de aangever de optie "identificatie met een elektronisch certificaat" en moet hij een kopie van zijn certificaat inbrengen.
Bij het eerste gebruik van het elektronisch certificaat zal de aangever gevraagd worden zich extra te identificeren. Dit gebeurt door het ingeven van zijn eigen identificatiecode (BIC-code, KBO-nummer...). In het daaropvolgende uur krijgt de aangever dan toegang tot de toepassing. Via e-mail wordt dit bevestigd.
Indien het certificaat reeds werd geregistreerd en geldig is, krijgt de aangever onmiddellijk toegang tot de toepassing.

Uitsluited voor Banken en Monetaire ICB's is er de mogelijkheid om te werken met een NBB Elektronisch Certfificaat.

Go to top...


Heb ik een gebruikersnaam/passwoord of een certificaat nodig?

Meestal heeft u enkel een gebruikersnaam/passwoord nodig. Als echter de enquête die u dient in te vullen gevoelige informatie bevat, zal u gevraagd worden om in te loggen met een Elektronisch Certificaat. Dit is anders voor iedere enquête. Voor details hieromtrent kunt u steeds contact opnemen met de verantwoordelijk van deze enquête bij de Nationale Bank.

Go to top...


Wat moet ik doen als ik mijn passwoord ben verloren?

In geval van verlies of vergeten van de gebruikersnaam en/of passwoord moet de aangever de beheerder van de OneGate toepassing contacteren. Hierna wordt de aangever een nieuwe login en passwoord gegeven.

Go to top...Derde Aangevers

Wat is een derde aangever?

De OneGate toepassing laat de aangevers ook toe hun toegang tot de toepassing over te dragen aan een externe partij. Daarbij is het deze derde partij (boekhoudkantoor, fiduciair kantoor, …) die in uw naam de gegevensverplichtingen van uw onderneming vervult.

Go to top...


Wat moet ik doen als ik een derde aangever wil aanstellen?

Indien u een derde aangever wilt aanstellen dient u dit formulier invullen. Dit formulier dient u dan door te sturen naar de dienst toegangsbeheer van de applicatie. Zij ondernemen dan de verdere stappen om de derde aangever te activeren.

Toegangsbeheer OneGate
NBB - Dienst DQSI
de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel
Email: access.onegate@nbb.be

Go to top...OneGate nieuwe gebruikersinterface

Welke acties dien ik te ondernemen?

U hoeft niets te ondernemen. De overgang van de huidige naar de nieuwe OneGate gebeurt automatisch en stapsgewijs. Dat laatste kan betekenen dat als u verschillende aangiften doet, u bepaalde rapporten nog in de huidige en andere rapporten al in de nieuwe omgeving indient.
De NBB doet haar uiterste best om deze overgangsfase zo kort mogelijk te houden.

Vlug wegwijs in de nieuwe OneGate? Raadpleeg alvast de snelle referentiegids.

Go to top...Openingsuren OneGate

De openingsuren van het portaal OneGate :
maandag vrijdag 00:00-24:00, zaterdag 00:00-16:00, zondag 12:30-24:00(*)

(*) Aangiften ingediend op zondag worden pas vanaf maandag 00:00 verwerkt.

Go to top...Compatibiliteit van Browsers

Welke Browsers kan ik voor de huidige OneGate-applicatie gebruiken?

OneGate ondersteunt de meest courant browsers. Een exhaustieve lijst van de browsers die u kunt gebruiken vindt u in de lijst hieronder. Het gedrag bij webbrowsers die niet in deze lijst staan kan niet gegarandeerd worden.

 • Windows gebruikers kunnen volgende webbrowsers gebruiken: Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Mozilla Firefox, Chrome of Opera.
 • Linux gebruikers kunnen volgende webbrowsers gebruiken: Mozilla Firefox, Chrome of Opera.
 • Mac gebruikers kunnen volgende webbrowsers gebruiken: Mozilla Firefox of Safari.

Het is ook mogelijk om OneGate te gebruiken onder Internet Explorer 9. In dat geval moet er gewerkt worden in compatibiliteitsmodus.

Welke Browsers kan ik voor de nieuwe OneGate-applicatie gebruiken?

De nieuwe OneGate-applicatie werkt op de volgende besturingssystemen en browsers:

 • Windows: Internet Explorer 11 (*), Edge, Mozilla Firefox, Chrome of Opera.
 • Linux: Mozilla Firefox, Chrome of Opera.
 • Mac: Mozilla Firefox of Safari.

 • (*) Net als Microsoft raden wij om prestatieredenen aan om de Edge-browser te gebruiken in plaats van Internet Explorer 11

Een goede werking op andere webbrowsers kunnen wij u niet garanderen.

Go to top...