Aangever

  Naam bedrijf
  BTW-NR (BE9999999999)

Inlichtingen over uw aktiviteiten
Volgens de BTW doet u intracommunautaire verwervingen en/of leveringen van goederen.

 
  1) Komen de goederen, fysisch aan in België? Ja Nee
    Vertrekken de goederen, fysisch vanuit België? Ja Nee
    Zo ja, gaat het om: regelmatige bewegingen
      een éénmalige transactie
    Beschrijf in enkele woorden de 5 belangrijkste categoriën van goederen (Opgelet: geen diensten) die het voorwerp uitmaken van:
    De intracommunautaire verwervingen De intracommunautaire leveringen
   
 
 
  2) Koopt en/of verkoopt u goederen in andere Lidstaten zonder dat deze goederen naar/van België komen? Ja Nee
 
 
  3) Houden uw handelsrelaties, met uw handelspartners in andere Lidstaten, verrichtingen in van volgende aard:
    maakloonwerk Ja Nee
    onderhoudswerk Ja Nee
    herstellingen Ja Nee
    installaties en montages Ja Nee
    verkopen op afstand (postorderverkoop) Ja Nee
    investeringsgoederen Ja Nee
    driehoekshandel (ABC-verrichtingen) Ja Nee