Perscommuniqué -Satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk