Laatst gewijzigd: 2021-01-15 14:39

Om te bestellen klik hier : E-Mail

 Titel publicatie Diffusie
Verschijningsdatum Volgende editie Huidige editie Archieven
Algemene statistiek
Economische indicatoren voor België 22 januari 2021 2021-03 2021-02 X
Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen 21 januari 2021 2021-01 2020-12 X
Perscommuniqué - Halfjaarlijkse investeringsenquête     2019-II X
Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer 25 januari 2021 2021-01 2020-12 X
Statistisch Tijdschrift 18 januari 2021 2020-IV 2020-III X
Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking 15 februari 2021 2021-01 2020-11
Tienjaarlijkse economische statistieken - Toelichting     1980-1990 X
Tienjaarlijkse economische statistieken - Tabellen     1980-1990 X
Perscommuniqué     2007-2015
Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen - Maandelijkse flash     2020-11 X
Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen - Driemaandelijkse bijwerking     2020-III
Buitenlandse handel
Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel 15 februari 2021 2020-11 2020-10 X
Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht 15 februari 2021 2020-11 2020-10 X
Nationale rekeningen
Perscommuniqué - INR - Flash estimate 29 januari 2021 2020-IV 2020-III X
Perscommuniqué - INR - Kwartaalaggregaten 1 maart 2021 2020-IV 2020-III X
Perscommuniqué - INR - Kwartaalsectorrekeningen 19 april 2021 2020-IV 2020-III X
Perscommuniqué - INR - Jaarlijkse aggregaten 19 april 2021 2019 2018 X
Perscommuniqué - INR - Rekeningen van de overheid 19 april 2021 2020 2019 X
Perscommuniqué - INR - Gedetailleerde jaarrekeningen 18 oktober 2021 2020 2019 X
Perscommuniqué - INR - Aanbod en gebruikstabellen 17 december 2021 2018 2016 X
Perscommuniqué -Satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk     2009-2017 X
Perscommuniqué - INR - Grondenvoorraad van de particulieren     2019 X
Nationale rekeningen - Kwartaalsectorrekeningen     2020-III X
Nationale rekeningen - Kwartaalrekeningen 29 januari 2021 2020-III 2020-II X
Nationale rekeningen - Eerste raming van de jaarlijkse rekeningen 19 april 2021 2020 2019 X
Nationale rekeningen - Rekeningen van de overheid 18 oktober 2021 2021-10 2020-10 X
Nationale rekeningen - Toelichting - Gedetailleerde rekeningen en tabellen     2014
Nationale rekeningen - Gedetailleerde jaarrekeningen 18 oktober 2021 2020 2019 X
Nationale rekeningen - Aanbod- en gebruikstabellen 17 december 2021 2018 2017 X
Satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk     2009-2017 X
Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België     2020 X
Nationale rekeningen - Grondenvoorraad: ramingsmethode voor de particulieren     1995-2016 X
Nationale rekeningen - Distributieve resultaten van de huishoudenssector     2015 X
Regionale rekeningen
Perscommuniqué - INR - Regionale rekeningen 29 januari 2021 2018-2019 2017-2018 X
Regionale rekeningen 29 januari 2021 2019 2018 X
Perscommuniqué - INR - Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten     2007-2016 X
Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 26 maart 2021 2018 2009-2017 X
Perscommuniqué - NBB - Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de consumptieve bestedingen van de gezinnen, de overheid en de instellingen zonder winstoogmerk en de gezinsbesparingen     2017
Perscommuniqué - NBB - Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de inkomens van de gezinnen en van de consumptieve bestedingen per institutionele sector     2016 X