Laatst gewijzigd: 2020-07-10 10:44

Om te bestellen klik hier : E-Mail

 Titel publicatie Diffusie
Verschijningsdatum Volgende editie Huidige editie Archieven
Algemene statistiek
Economische indicatoren voor België 17 juli 2020 2020-29 2020-28 X
Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen 20 juli 2020 2020-07 2020-06 X
Perscommuniqué - Halfjaarlijkse investeringsenquête     2019-II X
Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer 24 juli 2020 2020-07 2020-06 X
Statistisch Tijdschrift 16 juli 2020 2020-II 2020-I X
Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking 14 augustus 2020 2020-07 2020-05
Tienjaarlijkse economische statistieken - Toelichting     1980-1990 X
Tienjaarlijkse economische statistieken - Tabellen     1980-1990 X
Perscommuniqué     2007-2015
Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen - Maandelijkse flash 13 juli 2020 2020-05 2020-04 X
Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen - Driemaandelijkse bijwerking 11 september 2020 2020-II 2020-I
Buitenlandse handel
Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel 15 juli 2020 2020-04 2020-03 X
Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht 15 juli 2020 2020-04 2020-03 X
Statistiek buitenlandse handel - Kwartaalbericht     2019-II X
Nationale rekeningen
Perscommuniqué - INR - Flash estimate 30 juli 2020 2020-II 2020-I X
Perscommuniqué - INR - Kwartaalaggregaten 31 augustus 2020 2020-II 2020-I X
Perscommuniqué - INR - Kwartaalsectorrekeningen 29 oktober 2020 2020-II 2020-I X
Perscommuniqué - INR - Jaarlijkse aggregaten     2018 X
Perscommuniqué - INR - Rekeningen van de overheid     2019 X
Perscommuniqué - INR - Gedetailleerde jaarrekeningen 16 oktober 2020 2019 2018 X
Perscommuniqué - INR - Aanbod en gebruikstabellen 18 december 2020 2017 2016 X
Perscommuniqué -Satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk     2009-2017 X
Perscommuniqué - INR - Grondenvoorraad van de particulieren     2018 X
Nationale rekeningen - Kwartaalsectorrekeningen 29 oktober 2020 2020-II 2020-I X
Nationale rekeningen - Kwartaalrekeningen 30 juli 2020 2020-I 2019-IV X
Nationale rekeningen - Eerste raming van de jaarlijkse rekeningen     2019 X
Nationale rekeningen - Rekeningen van de overheid 16 oktober 2020 2020-10 2019-10 X
Nationale rekeningen - Toelichting - Gedetailleerde rekeningen en tabellen     2014
Nationale rekeningen - Gedetailleerde jaarrekeningen 16 oktober 2020 2019 2018 X
Nationale rekeningen - Aanbod- en gebruikstabellen 18 december 2020 2017 2016 X
Satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk     2009-2017 X
Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België     2020 X
Nationale rekeningen - Grondenvoorraad: ramingsmethode voor de particulieren     1995-2016 X
Regionale rekeningen
Perscommuniqué - INR - Regionale rekeningen     2017-2018 X
Regionale rekeningen     2018 X
Perscommuniqué - INR - Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten     2007-2016 X
Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 30 juli 2020 2009-2017 2007-2016 X
Perscommuniqué - NBB - Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de consumptieve bestedingen van de gezinnen, de overheid en de instellingen zonder winstoogmerk en de gezinsbesparingen     2017
Perscommuniqué - NBB - Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de inkomens van de gezinnen en van de consumptieve bestedingen per institutionele sector     2016 X