Laatst gewijzigd: 2019-05-24 14:34

Om te bestellen klik hier : E-Mail

 Titel publicatie Diffusie
Verschijningsdatum Volgende editie Huidige editie Archieven
Algemene statistiek
Economische indicatoren voor België 29 mei 2019 2019-22 2019-21 X
Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen 20 juni 2019 2019-06 2019-05 X
Perscommuniqué - Halfjaarlijkse investeringsenquête 28 juni 2019 2019-I 2018-II X
Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer 24 juni 2019 2019-06 2019-05 X
Statistisch Tijdschrift 16 juli 2019 2019-II 2019-I X
Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking 17 juni 2019 2019-05 2019-04
Tienjaarlijkse economische statistieken - Toelichting     1980-1990 X
Tienjaarlijkse economische statistieken - Tabellen     1980-1990 X
Perscommuniqué     2007-2015
Buitenlandse handel
Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel 14 juni 2019 2019-03 2019-02 X
Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht 14 juni 2019 2019-03 2019-02 X
Statistiek buitenlandse handel - Kwartaalbericht 15 juli 2019 2019-I 2018-IV X
Nationale rekeningen
Perscommuniqué - INR - Flash estimate en kwartaalrekeningen 30 juli 2019 2019-II 2019-I X
Perscommuniqué - INR - Kwartaalaggregaten 29 mei 2019 2019-I 2018-IV X
Perscommuniqué - INR - Kwartaalsectorrekeningen 12 juli 2019 2019-I 2018-III X
Perscommuniqué - INR - Jaarlijkse aggregaten     2018 X
Perscommuniqué - INR - Rekeningen van de overheid     2018 X
Perscommuniqué - INR - Gedetailleerde rekeningen en tabellen 18 oktober 2019 2018 2017 X
Perscommuniqué - INR - Aanbod en gebruikstabellen 20 december 2019 2016 2015 X
Perscommuniqué - INR - Satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk 9 december 2019 2015 2014 X
Perscommuniqué - INR - Grondenvoorraad van de particulieren 20 december 2019 2018 1995-2016 X
Nationale rekeningen - Kwartaalsectorrekeningen 12 juli 2019 2019-I 2018-IV X
Nationale rekeningen - Kwartaalrekeningen 30 juli 2019 2019-I 2018-IV X
Nationale rekeningen - Eerste raming van de jaarlijkse rekeningen     2018 X
Nationale rekeningen - Rekeningen van de overheid 18 oktober 2019 2019-10 2018-10 X
Nationale rekeningen - Toelichting - Gedetailleerde rekeningen en tabellen     2014
Nationale rekeningen - Gedetailleerde rekeningen en tabellen 18 oktober 2019 2018 2017 X
Nationale rekeningen - Aanbod- en gebruikstabellen 20 december 2019 2016 2015 X
Satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk 9 december 2019 2015 2014 X
Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België     2017 X
Nationale rekeningen - Grondenvoorraad: ramingsmethode voor de particulieren 20 december 2019 2018 1995-2016 X
Regionale rekeningen
Perscommuniqué - INR - Regionale rekeningen     2017 X
Regionale rekeningen     2017 X
Perscommuniqué - INR - Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten     2007-2016 X
Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten     2007-2016 X
Perscommuniqué - NBB - Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de consumptieve bestedingen van de gezinnen, de overheid en de instellingen zonder winstoogmerk en de gezinsbesparingen     1999-2013
Perscommuniqué - NBB - Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de inkomens van de gezinnen en van de consumptieve bestedingen per institutionele sector     2016 X