Inleiding

Het verloop van de rentetarieven is een belangrijke informatiebron voor het monetaire beleid van het Eurosysteem. Teneinde de bevraging over de door de monetaire financiële instellingen toegepaste tarieven te harmoniseren, heeft de ECB beslist de definities, de berekeningswijzen, de meetperiodes en de door de nationale centrale banken toegepaste procedures voor de selectie van de monetaire financiële instellingen te normaliseren. Die harmonisatie wordt beschreven in de Verordening ECB/2001/18 van 20 december 2001. De nationale toepassing van de wetteksten en de selectie van de kredietinstellingen worden beschreven in het gedeelte Methodologie van de site.

Het gedeelte Statistieken van de site toont de gewogen gemiddelde rentetarieven die de Belgische kredietinstellingen toepassen bij kredietovereenkomsten en deposito's in euro met de gezinnen en de niet-financiële vennootschappen van het eurogebied. Om redenen van vertrouwelijkheid worden bepaalde statistische reeksen niet gepubliceerd.