MIR


Opmerking

Om redenen van vertrouwelijkheid (een te klein aantal respondenten) of representativiteit (een te geringe activiteit) kan een aantal statistische reeksen niet worden gepubliceerd. Voor het gedeelte nieuwe contracten zijn dat:

  • deposito's van de gezinnen in EUR met een opzegtermijn van meer dan 3 maanden;
  • termijndeposito's van de niet-financiële vennootschappen in EUR met een looptijd van meer dan 1 en minder dan 2 jaar;
  • termijndeposito's van de niet-financiële vennootschappen in EUR met een looptijd van meer dan 2 jaar;
  • repo's;
  • kredieten aan de niet-financiële vennootschappen in EUR van meer dan een miljoen (initiële rentebepaling voor een looptijd van meer dan 1 en minder dan 5 jaar);
  • kredieten aan de niet-financiële vennootschappen in EUR van meer dan een miljoen (initiële rentebepaling voor een looptijd van meer 5 jaar).

Voor het gedeelte van de uitstaande bedragen betreft het de repo's.


Tabellen

NBB.Stat

Grafieken

Spreiding van de rentetarieven op nieuwe contracten in EUR

 I Nieuwe contracten
bullet Deposito's met vaste looptijd in EUR van huishoudens (met een looptijd tot één jaar)
bullet Deposito's met vaste looptijd in EUR van niet-financiële vennootschappen (met een looptijd tot één jaar)
bullet Overige leningen in EUR aan niet-financiële vennootschappen (variabel tarief en initiële rentebepaling tot één jaar)
bullet Leningen in EUR aan huishoudens voor consumptie
 II Uitstaande bedragen
bullet Leningen in EUR aan huishoudens voor de aankoop van een huis
bullet Consumptief krediet en andere leningen (in EUR) aan huishoudens

Opmerking

Tijdreeksgebonden grafieken met cirkels proportioneel aan het activiteitsvolume:
Het tijdsverloop van de grafiek werd bekomen door interpolatie, van het type "cubic spline" tussen de observaties. De individuele observaties worden omcirkeld volgens een grootte in verhouding tot hun aandeel in het totale activiteitsvolume (nieuwe contracten of uitstaande bedragen naargelang het geval) van alle perioden en statistische rubrieken die zijn weergegeven in de grafiek.Dat houdt in dat de grootte van de cirkels een functie is van het aantal perioden en het aantal financiële instrumenten (statistische rubrieken) die in een grafiek worden beschouwd. De oppervlakte van de cirkel laat dus toe om de relatieve belangrijkheid van een observatie te benadrukken.

Evolutie van de spreiding

 III Spreiding van de rentetarieven op deposito's in EUR
 III.a Van huishoudens
bullet Spreiding van de rentetarieven op zichtdeposito's in EUR van huishoudens
bullet Spreiding van de rentetarieven op termijndeposito's met een looptijd tot één jaar in EUR van huishoudens
bullet Spreiding van de rentetarieven op deposito's met een opzegtermijn tot 3 maanden in EUR van huishoudens
 III.b Van niet-financiële vennootschappen
bullet Spreiding van de rentetarieven op zichtdeposito'sin EUR van niet-financiële vennootschappen
bullet Spreiding van de rentetarieven op termijndeposito's met een looptijd tot één jaar in EUR van niet-financiële vennootschappen

 IV Spreiding van de rentetarieven op kredieten in EUR
 IV.a
 IV.a.1.

Van huishoudens
Voor consumptie

bullet Spreiding van de rentetarieven op rekening-courant krediet in EUR aan huishoudens
bullet Spreiding van de rentetarieven op consumptief krediet met variabel tarief en initiële rentevaste periode tot één jaar in EUR aan huishoudens
bullet Spreiding van de rentetarieven op consumptief krediet met initiële rentevaste periode voor meer dan vijf jaar in EUR aan huishoudens
 IV.a.2.
Voor de aankoop van een huis
bullet Spreiding van de rentetarieven op kredieten voor de aankoop van een huis met variabel tarief en initiële rentevaste periode tot één jaar in EUR aan huishoudens
bullet Spreiding van de rentetarieven op kredieten voor de aankoop van een huis met initiële rentevaste periode voor meer dan één en tot vijf jaar in EUR aan huishoudens
bullet Spreiding van de rentetarieven op kredieten voor de aankoop van een huis met initiële rentevaste periode voor meer dan vijf en tot tien jaar in EUR aan huishoudens
 IV.b.
Aan niet-financiële vennootschappen
bullet Spreiding van de rentetarieven op rekening-courant krediet in EUR aan niet-financiële vennootschappen
bullet Spreiding van de rentetarieven op leningen voor een bedrag tot 1 miljoen EUR met variabel tarief en initiële rentebepaling tot één jaar aan niet-financiële vennootschappen
bullet Spreiding van de rentetarieven op leningen voor een bedrag van meer dan 1 miljoen EUR met variabel tarief en initiële rentebepaling tot één jaar aan niet-financiële vennootschappen
 

Opmerking

Kredieten voor de aankoop van een huis: (initiële rentevaste periode voor meer dan 10 jaar): gewogen kwartielen (cfr methodologische nota).