Doelstelling van het observatorium

Toen de kredietverstrekking in 2001 vertraagde, besloot de minister van Financiën een werkgroep op te richten die de toegang van KMO's tot het bankkrediet en de beurzen moest onderzoeken. Eén van de voorstellen die in oktober 2001 door deze groep werden voorgelegd, betrof de oprichting van een Observatorium voor krediet aan vennootschappen, dat bij de Nationale Bank van België gevestigd zou zijn.

Ondertussen heeft dit observatorium de vorm aangenomen van een Internetsite. Via deze weg kan de Bank alle informatie over de ontwikkeling van de bancaire kredietverlening aan niet-financiële vennootschappen en van de kosten ervan ter beschikking stellen van het publiek, in de vorm van samengevoegde gegevens.

Naar aanleiding van de onzekerheid waarmee de toekomstige kredietontwikkelingen door de economische en financiële crisis werden omgeven, heeft de minister van Financiën de Bank in februari 2009 gelast een werkgroep op te richten die zich moet buigen over de situatie van de kredietverlening aan ondernemingen in België. De opdracht van die werkgroep bestaat erin na te gaan wat de impact is van de financiële crisis op de voorwaarden inzake kredietverstrekking aan de ondernemingen, en aanbevelingen te formuleren om de toegang van die ondernemingen tot de door hen benodigde financiering te verbeteren.

In het kader van deze werkgroep heeft de Bank de inhoud van de site van het observatorium grondig hervormd teneinde de terbeschikkingstelling van de statistieken inzake kredieten te verbeteren. Iedere maand wordt een "flash" gepubliceerd met een beperkt aantal indicatoren. Zodoende wordt het publiek snel op de hoogte gebracht van de meest recente ontwikkelingen inzake kredieten aan ondernemingen. Om de drie maanden wordt een meer gedetailleerde analyse uitgebracht die met name gebaseerd is op de resultaten van de door de Bank bij de banken en de ondernemingen georganiseerde enquêtes inzake de kredietvoorwaarden.