Maandelijkse bijwerking van 12 oktober 2017

Printer versie (PDF)

KREDIETVERSTREKKING DOOR INGEZETEN BANKEN AAN NIET-FINANCIËLE VENNOOTSCHAPPEN

Augustus 2017

Het jaar-op-jaar veranderingspercentage van de kredietverstrekking door ingezeten banken aan niet-financiële vennootschappen is in augustus gedaald tot 5,5 %, tegen 5,9 % in juli. Die daling deed zich voor in alle kredietcategorieën. Het groeipercentage van de kredieten met een looptijd van minder dan één jaar beliep 3,2 % (tegen 4,0 % in de voorgaande maand). Dat van de kredieten tussen één en vijf jaar bedroeg 9,7 % (tegen 10,5 % in juli). De groei van de kredieten op meer dan vijf jaar daalde eveneens licht, tot 5,7 % (na 5,9 % in juli). Op basis van seizoengezuiverde gegevens viel het volume van de in augustus toegekende nieuwe kredieten € 0,4 miljard hoger uit dan dat van de afgeloste kredieten.

De gemiddelde rente op de nieuwe bedrijfskredieten is nauwelijks veranderd, met een toename van 1,66 % in juli tot 1,67 % in augustus. De rente op kortlopende kredieten (met een initiële rentevaste periode van minder dan één jaar) voor een bedrag van meer dan € 1 miljoen en die op langlopende kredieten (met een initiële rentevaste periode van meer dan vijf jaar) stegen met één basispunt ten opzichte van de voorgaande maand, tot respectievelijk 1,42 % en 1,82 %. Het rentetarief voor kredieten op middellange termijn (met een initiële rentevaste periode tussen één en vijf jaar) bleef eveneens vrijwel onveranderd (-1 basispunt tegenover de voorgaande maand), op 1,51 %. Ten slotte liep de rente op kortlopende kredieten voor een bedrag van minder dan € 1 miljoen met 2 basispunten terug, tot 1,66 %.

RENTETARIEVEN OP NIEUWE KREDIETEN GEWOGEN GEMIDDELDE RENTE3

1. Berekend als de verhouding van de gecumuleerde nettostromen van de laatste twaalf maanden tot de uitstaande kredieten in de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar. In deze definitie zijn eventuele herclassificaties en herzieningen van het uitstaande bedrag niet inbegrepen.

2. De maandelijkse nettostromen komen overeen met de bedragen van de nieuwe verstrekte leningen waarvan de waarde van de terugbetalingen wordt afgetrokken.

3. Door de Belgische banken op nieuwe bedrijfskredieten toegepaste gewogen gemiddelde rente. De weging is gebaseerd op de uitstaande bedragen van de verschillende soorten kredieten.