Maandelijkse bijwerking van 12 september 2022

Printer versie (PDF)

KREDIETVERSTREKKING DOOR INGEZETEN BANKEN AAN NIET-FINANCIËLE VENNOOTSCHAPPEN

Juli 2022

Uitgedrukt op jaarbasis zette de groei van de bedrijfskredieten zich voort in juli, onder impuls van zowel de kortlopende als de langlopende kredietverlening. Het jaar-op-jaar veranderingspercentage van de kredietverstrekking door de ingezeten banken aan niet-financiële ondernemingen bedroeg 6,4 % (tegen 6,2 % in juni). De groei van de kredieten op korte termijn bedroeg 10,6 % (tegen 8,4 % in de voorgaande maand). Het groeitempo van de leningen op middellange termijn (tussen één en vijf jaar) beliep -3,4 % (tegen -4,1 %), terwijl dat van de langlopende kredieten (meer dan vijf jaar) uitkwam op 6,9 % (tegen 7,7 % in juni). Op basis van seizoengezuiverde gegevens viel het volume van de in juli toegekende nieuwe kredieten € 1,1 miljard hoger uit dan dat van de afgeloste kredieten.

De gemiddelde rente op de nieuwe bedrijfskredieten is in juli duidelijk gestegen en bedroeg 2,28 % (tegen 2,11 % in juni), als gevolg van een stijging van de tarieven in alle kredietcategorieën, in het bijzonder voor de lange en middellange looptijden. De rente op de kredieten waarvan de initiële looptijd meer dan vijf jaar bedraagt nam toe met 21 basispunten, tot 2,53 %. De rente op de middellange kredieten (waarvan de initiële looptijd begrepen is tussen één en vijf jaar) kwam uit op 2,67 % (+27 basispunten). Ten slotte stegen de kosten voor kortlopende kredieten van minder dan 1 miljoen euro met 8 basispunten ten opzichte van de vorige maand, tot 1,69 %, terwijl de kosten voor leningen boven dit bedrag met 3 basispunten zijn gestegen, tot 1,48 %.

RENTETARIEVEN OP NIEUWE KREDIETEN GEWOGEN GEMIDDELDE RENTE

1. Berekend als de verhouding van de gecumuleerde nettostromen van de laatste twaalf maanden tot de uitstaande kredieten in de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar. In deze definitie zijn de geëffectiseerde kredieten vervat, maar niet de eventuele herclassificaties en herzieningen van het uitstaande bedrag.

2. De maandelijkse nettostromen komen overeen met de bedragen van de nieuwe verstrekte leningen waarvan de waarde van de terugbetalingen wordt afgetrokken.

3. Door de Belgische banken op nieuwe bedrijfskredieten toegepaste gewogen gemiddelde rente. De weging is gebaseerd op het respectieve uitstaande bedrag van de diverse soorten kredieten.