Kredietvolumes

België

bullet

Geaggregeerde balans van de kredietinstellingen (Schema A) Methodologie

  • Bancaire kredieten aan ondernemingen in België  Bancaire kredieten aan ondernemingen in België
  • Volgens looptijd van het krediet  Volgens looptijd van het krediet
  • NBB.Stat
bullet

Centrale voor kredieten aan ondernemingen Methodologie

  • Totaal van kredietverstrekking aan ingezeten niet-financiële vennootschappen  Totaal van de kredieten aan niet-financiële vennootschappen
  • Indeling naar grootte van onderneming  Volgens grootte van onderneming
  • NBB.Stat

Waarschuwing

Tijdelijke onderbreking in de statistieken van kredieten aan ondernemingen

De NBB werkt momenteel aan nieuwe statistieken van de kredieten aan ondernemingen naar grootteklasse, activiteit en gewest op basis van de gewijzigde gedetailleerde data die door het Register van kredieten aan ondernemingen worden verzameld.

Intussen worden de huidige datareeksen niet verder aangevuld. De historische data tot en met 30/11/2021 blijven beschikbaar via de geijkte kanalen.

De statistieken van de kredieten aan particulieren blijven ongewijzigd tot 31/12/2023.

Evolutie in de Eurozone

bullet

Geaggregeerde Balance Sheet Items Methodologie

  • Totaal van kredietverstrekking aan niet-financiële vennootschappen Evolutie in de Eurozone
  • NBB.Stat