S22 - Derde landen en internationale organisaties


Internationale instellingen met zetel in België Show/Hide InfoTabel als TXT - CSV

Benaming Afkorting Nace BTW-nummer of Nationaal nummer
Agence des systèmes de communication et d' information - Communications and Information Systems Agency (Brussel) Nacisa    
Benelux Orgaan Inzake Verkeersveiligheid - Organisme Benelux de sécurité routière - Benelux Organism on Road Safety (Brussel)      
Bureau militaire de standardisation - Military Agency for Standardization (Brussel) Mas    
Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Burgerluchtvaart - Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne - European Organization for the Safety of Air Navigation (Brussel / Luxemburg) Eurocontrol    
Fonds Belgo-Congolais d'Amortissement et de Gestion - Belgisch-Kongolees Fonds voor delging en Beheer      
Internationale Unie voor de Publicatie van Douanetarieven - Union internationale pour la publication des tarifs douaniers - International Union for the Publication of Customs Tariffs (Brussel)      
Noord - Atlantische Samenwerkingsraad - Conseil de coopération Nord - Atlantique - North Atlantic Cooperation Council (Brussel)      
Noordatlantische Verdragsorganisatie - Organisation du Traité de l' Atlantique nord - North Atlantic Treaty Organization (Brussel)      
Westeuropese Unie - Union de l' Europe occidentale - Western European Union (Brussel)