S15 - Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens Show/Hide Info


  • Sociale, culturele, recreatieve en sportverenigingen Show/Hide Info
  • Kerkgenootschappen en religieuze organisaties Show/Hide Info
  • Bedienaren van de Erediensten 
  • Liefdadigheidsinstellingen en hulporganisaties