NEWS

31/12/2020 Vanaf referentieperiode 31/12/2020 worden een aantal bijkomende kwaliteitschecks toegevoegd aan het validatieproces van de prudentiële rapporteringen in OneGate. Zie hiervoor de website van de ECB : https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/approach/dataqualitychecks/html/index.en.html alsook news item van 16/10/2019: voor niet-gerespecteerde ECB EGDQ controles dient u een justificatie te voorzien voor uw prudentiële toezichthouder, dewelke zal worden beoordeeld in samenspraak met de ECB.
15/07/2020 Vanaf referentieperiode 30/06/2020 worden een aantal bijkomende kwaliteitschecks toegevoegd aan het validatieproces van de prudentiële rapporteringen in OneGate. Zie hiervoor de website van de ECB : https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/approach/dataqualitychecks/html/index.en.html alsook news item van 16/10/2019: voor niet-gerespecteerde ECB EGDQ controles dient u een justificatie te voorzien voor uw prudentiële toezichthouder, dewelke zal worden beoordeeld in samenspraak met de ECB.
16/10/2019 Vanaf referentiedatum 30/09/2019 zullen alle niet-gerespecteerde validatieregels en plausibiliteitscontroles (voor alle XBRL rapporten die eindigen op*_ind/*_con) beschouwd worden als “errors” in OneGate (er zal niet langer een onderscheid zijn tussen “warnings” en “errors”). Dit is noodzakelijk omdat de ECB een rapport enkel als “fully valid” beschouwd indien er geen “warnings” of “errors” aanwezig zijn, dus is het niet langer mogelijk een rapport in OneGate af te sluiten indien niet aan al de EBA validatieregels en ECB EGDQ controles voldaan is. In het geval zo’n “error” toch niet terecht zou zijn, blijft de volgende procedure van kracht:
  • Voor niet-gerespecteerde EBA validatieregels (zowel “errors” als “warnings”, dient een EBA Q&A te worden ingediend en voorgelegd aan uw prudentiële toezichthouder;
  • Voor niet-gerespecteerde ECB EGDQ controles (zie news item van 31/03/2019) dient u een justificatie te voorzien voor uw prudentiële toezichthouder, dewelke zal worden beoordeeld in samenspraak met de ECB.
12/08/2019 Actualisering van mededeling dd. 14/02/2017. Zowel de ECB als de EBA benadrukken nogmaals om overbodige nullen te vermijden (voor alle XBRL rapporten die eindigen op *_ind / *_con). We verzoeken u derhalve om alle nullen in de rapporten te schrappen, behalve de nullen die absoluut noodzakelijk zijn in de context van de kwaliteitscontroles van de ECB (zie o.a. nieuwsbericht van 31/12/2016 en 31/03/2019). Voortaan wordt een blokkerende foutmelding gegenereerd in OneGate van zodra een rapport 20% nullen bevat. Concreet: een rapport met 10.000 cijfers wordt geblokkeerd indien het 2.000 of meer nullen bevat. Rapporten met percentage nullen tussen de 10% en 20% van de gerapporteerde cijfers krijgen een Warning status in OneGate.
31/03/2019 Vanaf referentieperiode 31/03/2019 worden een aantal bijkomende kwaliteitschecks toegevoegd aan het validatieproces van de prudentiële rapporteringen in OneGate. Deze kwaliteitschecks zijn afkomstig van de ECB en zullen leiden tot “warnings” (die, in tegenstelling tot “errors”, het afsluiten van het rapport niet belemmeren). Zo kunnen eventuele kwaliteitsissues onmiddellijk rechtgezet worden. Dit is een evolutief proces en er zijn nieuwe kwaliteitschecks in volle ontwikkeling [2019-03-31-QC.pdf].
18/02/2019 Op aangeven van de EBA werd een beperkte aanpassing doorgevoerd aan het rapporteringsprotocol teneinde enkel numerieke karakters toe te laten (“13” in plaats van “13_USD”) voor de rapportering van de portfolio’s in het SBP rapport.
26/11/2018 De Belgische extensie voor de FINREP_IND_BE_GAAP rapportering van 31/12/2018 werd gecorrigeerd om het bestand http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/func/func.xsd te importeren in het entry point van de taxonomie.
30/09/2018 De nieuwe release van de EBA taxonomie (versie 2.8) wordt in OneGate geïmplementeerd en dient voor het eerst gebruikt te worden op referentiedatum 31/12/2018. De integratieomgeving van OneGate (domein MBS) wordt in principe in de loop van de maand oktober opengesteld.
25/05/2018 De Belgische mapping die gaat als bijlage bij circulaire NBB_ 2017_30 van 20 November 2017 werd bijgestuurd teneinde de rapportering van rij {330} toe te laten in templates F18 en F19 in de context van EBA taxonomie versie 2.7 (eerste referentiedatum = 31/03/2018). Bijgevolg werden ook de taxonomieën voor FINREP_IND_BE_GAAP en FINREP_IND_BE_GAAP_DP aangepast.
31/01/2018 De nieuwe release van de EBA taxonomie (versie 2.7) werd gefaseerd in OneGate geïmplementeerd en dient voor het eerst gebruikt te worden op referentiedatum 31/03/2018. Omwille van de belangrijke wijzigingen (IFRS9) werd het rapport FINREP_CON_IFRS reeds begin december 2017 opengesteld in de integratieomgeving van OneGate (domein MBS). Vervolgens werden de rapporten AE alsook diverse COREP rapporteringen midden januari opengesteld in de integratieomgeving van OneGate (domein MBS) en wordt de Belgische FINREP_IND_BE_GAAP(_DP) extensie gepubliceerd op 2 februari. Deze laatste twee rapporten zullen worden opengesteld tegen midden februari in de integratieomgeving van OneGate (domein MBS).
15/09/2017 Gelieve rekening te houden met de volgende wijzingen aan het XBRL protocol (« Changes to the XBRL reporting protocol.pdf »). Deze treden in voege in testomgeving uiterlijk op 16 oktober 2017 en in productieomgeving vanaf 11 december 2017.
19/04/2017 De nieuwe release van de EBA taxonomie (versie 2.6) wordt in OneGate geïmplementeerd en dient voor het eerst gebruikt te worden op referentiedatum 30/06/2017. Deze rapportering zal tegen eind april in de integratieomgeving van OneGate (domein MBS) opengesteld worden.
14/02/2017 De ECB vraagt om GEEN overbodige nullen te rapporteren (voor alle XBRL rapporteren die eindigen op *_ind / *_con). Gelieve deze te verwijderen uit uw rapport tenzij ze absoluut noodzakelijk zijn in de context van de ECB kwaliteitscontroles (zie het news item van 31/12/2016). Op dit ogenblik leidt het rapporteren van onnodige nullen tot een waarschuwing in OneGate maar dit zou kunnen evolueren naar een blokkerende foutmelding.
31/12/2016 Vanaf referentieperiode 31/12/2016 worden een aantal bijkomende kwaliteitschecks toegevoegd aan het validatieproces van de prudentiële rapporteringen in OneGate. Deze kwaliteitschecks zijn afkomstig van de ECB en zullen leiden tot “warnings” (die, in tegenstelling tot “errors”, het afsluiten van het rapport niet belemmeren). Zo kunnen eventuele kwaliteitsissues onmiddellijk rechtgezet worden. Dit is een evolutief proces en er zijn nieuwe kwaliteitschecks in volle ontwikkeling. Voor 31/12/2016 wordt de volgende set van kwaliteitschecks gebruikt [2016-12-31-QC.pdf].
27/10/2016 De nieuwe release van de EBA taxonomie (versie 2.5) wordt in OneGate geïmplementeerd en dient voor het eerst gebruikt te worden op referentiedatum 31/12/2016. Deze rapportering zal tegen 10 november in de integratieomgeving van OneGate (domein MBS) opengesteld worden.

Technische documentatie

De aangiften in OneGate van de XBRL rapporten moeten voldoen aan een aantal technische vereisten, die verschillen van rapport tot rapport.

In onderstaande tabel bevinden zich de links naar alle nodige documenten, zoals taxonomieën, die de precieze XBRL syntax van de aangifte omschrijft, voorbeelden, waaronder XBRL instance documenten en cijfervoorbeelden en diverse technische documenten, waaronder validatie regels en verzendingsprotocols.

De te downloaden bestanden zijn alleen beschikbaar in het Engels.

Eventuele vragen kunnen gestuurd worden naar schemaA@nbb.be.

Rapport Start datum Eind datum Taxonomie Voorbeelden Documenten
B2P2 2019-10-01 ---------- DTS xbrl protocol
AE_CON 2021-04-01 ---------- DTS xbrl protocol
AE_IND 2021-04-01 ---------- DTS xbrl protocol
COREP_ALM_CON 2021-06-01 ---------- DTS xbrl protocol
COREP_ALM_IND 2021-06-01 ---------- DTS xbrl protocol
COREP_FRTB_CON 2021-04-01 ---------- DTS xbrl protocol
COREP_FRTB_IND 2021-04-01 ---------- DTS xbrl protocol
COREP_LCR_DA_CON 2021-06-01 ---------- DTS xbrl protocol
COREP_LCR_DA_IND 2021-06-01 ---------- DTS xbrl protocol
COREP_LE_CON 2021-04-01 ---------- DTS xbrl protocol
COREP_LE_IND 2021-04-01 ---------- DTS xbrl protocol
COREP_LR_CON 2021-04-01 ---------- DTS xbrl protocol
COREP_LR_IND 2021-04-01 ---------- DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_CON 2021-04-01 ---------- DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_IND 2021-04-01 ---------- DTS xbrl protocol
COREP_OF_CON 2021-04-01 ---------- DTS xbrl protocol
COREP_OF_IND 2021-04-01 ---------- DTS xbrl protocol
COVID19_CON_IFRS 2020-04-01 ---------- DTS xbrl protocol
COVID19_IND_GAAP 2020-04-01 ---------- DTS xbrl protocol
COVID19_IND_IFRS 2020-04-01 ---------- DTS xbrl protocol
FIB 2008-01-01 ---------- DTS xbrl protocol
FINREP_CON_IFRS 2021-04-01 ---------- DTS xbrl protocol
FINREP_IND_BE_GAAP 2021-04-01 ---------- DTS xbrl protocol
FINREP_IND_BE_GAAP_DP 2021-04-01 ---------- DTS xbrl protocol
FINREP_IND_IFRS 2021-04-01 ---------- DTS xbrl protocol
FP_CON 2020-01-01 ---------- DTS xbrl protocol
FP_IND 2020-01-01 ---------- DTS xbrl protocol
GSII CON 2021-04-01 ---------- DTS xbrl protocol
IF_CLASS2_CON 2021-07-01 ---------- DTS xbrl protocol
IF_CLASS2_IND 2021-07-01 ---------- DTS xbrl protocol
IF_CLASS3_CON 2021-07-01 ---------- DTS xbrl protocol
IF_CLASS3_IND 2021-07-01 ---------- DTS xbrl protocol
IF_GROUPTEST 2021-07-01 ---------- DTS xbrl protocol
SBPIMV_CON 2020-01-01 ---------- DTS xbrl protocol
SBPIMV_IND 2020-01-01 ---------- DTS xbrl protocol
SBP_CR_CON 2020-01-01 ---------- DTS xbrl protocol
SBP_CR_IND 2020-01-01 ---------- DTS xbrl protocol
SBP_RM_CON 2020-02-01 ---------- DTS xbrl protocol
SBP_RM_IND 2020-02-01 ---------- DTS xbrl protocol
SEG 2008-01-01 ---------- DTS xbrl protocol
TREP_CON 2015-01-01 ---------- DTS VAL xlsx, xlsx, xbrl protocol
TREP_IND 2015-01-01 ---------- DTS VAL xlsx, xlsx, xbrl protocol

Archief

Rapport Start datum Eind datum Taxonomie Voorbeelden Documenten
B2P2 2008-01-01 2015-12-31 DTS xbrl protocol
B2P2 2016-01-01 2019-09-30 DTS xbrl protocol
AE_CON 2014-10-01 2016-09-30 DTS xbrl protocol
AE_CON 2016-10-01 2017-03-31 DTS xbrl protocol
AE_CON 2017-04-01 2017-12-31 DTS xbrl protocol
AE_CON 2018-01-01 2018-09-30 DTS xbrl protocol
AE_CON 2018-10-01 2021-03-31 DTS xbrl protocol
AE_IND 2014-10-01 2016-09-30 DTS xbrl protocol
AE_IND 2016-10-01 2017-03-31 DTS xbrl protocol
AE_IND 2017-04-01 2017-12-31 DTS xbrl protocol
AE_IND 2018-01-01 2018-09-30 DTS xbrl protocol
AE_IND 2018-10-01 2021-03-31 DTS xbrl protocol
COREP 2007-01-01 2010-11-30 DTS xbrl, xls rules, protocol
COREP 2010-12-01 2011-11-30 DTS xbrl, xls rules, protocol
COREP 2011-12-01 2013-12-31 DTS xbrl, xls rules, protocol
COREP_KRI 2010-12-01 2011-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_KRI 2011-12-01 2013-12-31 DTS xbrl protocol
COREP_ALM_CON 2015-07-01 2016-08-31 DTS xbrl protocol
COREP_ALM_CON 2016-09-01 2016-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_ALM_CON 2016-12-01 2017-05-31 DTS xbrl protocol
COREP_ALM_CON 2017-06-01 2018-02-28 DTS xbrl protocol
COREP_ALM_CON 2018-03-01 2018-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_ALM_CON 2018-12-01 2020-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_ALM_CON 2020-04-01 2021-05-31 DTS xbrl protocol
COREP_ALM_IND 2015-07-01 2016-08-31 DTS xbrl protocol
COREP_ALM_IND 2016-09-01 2016-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_ALM_IND 2016-12-01 2017-05-31 DTS xbrl protocol
COREP_ALM_IND 2017-06-01 2018-02-28 DTS xbrl protocol
COREP_ALM_IND 2018-03-01 2018-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_ALM_IND 2018-12-01 2020-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_ALM_IND 2020-04-01 2021-05-31 DTS xbrl protocol
COREP_CON 2014-01-01 2014-06-30 DTS xbrl protocol
COREP_CON 2014-07-01 2014-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_CON 2014-10-01 2015-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_CON 2015-04-01 2016-06-30 DTS xbrl protocol
COREP_CON 2016-07-01 2016-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_CON 2016-10-01 2017-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_CON 2017-04-01 2017-12-31 DTS xbrl protocol
COREP_CON 2018-01-01 2018-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_IND 2014-01-01 2014-06-30 DTS xbrl protocol
COREP_IND 2014-07-01 2014-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_IND 2014-10-01 2015-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_IND 2015-04-01 2016-06-30 DTS xbrl protocol
COREP_IND 2016-07-01 2016-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_IND 2016-10-01 2017-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_IND 2017-04-01 2017-12-31 DTS xbrl protocol
COREP_IND 2018-01-01 2018-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_CON 2014-01-01 2014-08-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_CON 2014-09-01 2014-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_CON 2014-12-01 2015-05-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_CON 2015-06-01 2016-08-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_CON 2016-09-01 2016-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_CON 2016-12-01 2017-05-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_CON 2017-06-01 2018-02-28 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_CON 2018-03-01 2018-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_CON 2018-12-01 2020-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_CON 2020-04-01 2021-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_IND 2014-01-01 2014-08-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_IND 2014-09-01 2014-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_IND 2014-12-01 2015-05-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_IND 2015-06-01 2016-08-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_IND 2016-09-01 2016-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_IND 2016-12-01 2017-05-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_IND 2017-06-01 2018-02-28 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_IND 2018-03-01 2018-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_IND 2018-12-01 2020-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_IND 2020-04-01 2021-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_DA_CON 2016-09-01 2016-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_DA_CON 2016-12-01 2017-05-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_DA_CON 2017-06-01 2018-02-28 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_DA_CON 2018-03-01 2018-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_DA_CON 2018-12-01 2020-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_DA_CON 2020-04-01 2021-05-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_DA_IND 2016-09-01 2016-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_DA_IND 2016-12-01 2017-05-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_DA_IND 2017-06-01 2018-02-28 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_DA_IND 2018-03-01 2018-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_DA_IND 2018-12-01 2020-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_DA_IND 2020-04-01 2021-05-31 DTS xbrl protocol
COREP_LE_CON 2014-01-01 2014-06-30 DTS xbrl protocol
COREP_LE_CON 2014-07-01 2014-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_LE_CON 2014-10-01 2015-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_LE_CON 2015-04-01 2016-06-30 DTS xbrl protocol
COREP_LE_CON 2016-07-01 2016-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_LE_CON 2016-10-01 2017-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_LE_CON 2017-04-01 2017-12-31 DTS xbrl protocol
COREP_LE_CON 2018-01-01 2018-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_LE_CON 2018-10-01 2019-12-31 DTS xbrl protocol
COREP_LE_CON 2020-01-01 2021-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_LE_IND 2014-01-01 2014-06-30 DTS xbrl protocol
COREP_LE_IND 2014-07-01 2014-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_LE_IND 2014-10-01 2015-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_LE_IND 2015-04-01 2016-06-30 DTS xbrl protocol
COREP_LE_IND 2016-07-01 2016-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_LE_IND 2016-10-01 2017-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_LE_IND 2017-04-01 2017-12-31 DTS xbrl protocol
COREP_LE_IND 2018-01-01 2018-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_LE_IND 2018-10-01 2019-12-31 DTS xbrl protocol
COREP_LE_IND 2020-01-01 2021-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_LR_CON 2018-10-01 2019-12-31 DTS xbrl protocol
COREP_LR_CON 2020-01-01 2021-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_LR_IND 2018-10-01 2019-12-31 DTS xbrl protocol
COREP_LR_IND 2020-01-01 2021-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_CON 2014-01-01 2014-06-30 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_CON 2014-07-01 2014-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_CON 2014-10-01 2015-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_CON 2015-04-01 2016-06-30 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_CON 2016-07-01 2016-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_CON 2016-10-01 2017-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_CON 2017-04-01 2017-12-31 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_CON 2018-01-01 2018-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_CON 2018-10-01 2020-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_CON 2020-04-01 2021-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_IND 2014-01-01 2014-06-30 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_IND 2014-07-01 2014-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_IND 2014-10-01 2015-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_IND 2015-04-01 2016-06-30 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_IND 2016-07-01 2016-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_IND 2016-10-01 2017-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_IND 2017-04-01 2017-12-31 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_IND 2018-01-01 2018-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_IND 2018-10-01 2020-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_IND 2020-04-01 2021-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_OF_CON 2018-10-01 2020-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_OF_CON 2020-01-01 2021-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_OF_IND 2018-10-01 2020-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_OF_IND 2020-01-01 2021-03-31 DTS xbrl protocol
FINREP FH 2010-07-01 2012-05-31 DTS xbrl, xls protocol
FINREP FH 2012-06-01 2013-12-31 DTS xls protocol
FINREP_KRI 2011-01-01 2013-12-31 DTS xbrl, xls protocol
FINREP_KRI_FH 2011-01-01 2013-12-31 DTS xbrl, xls protocol
FINREP_NARR 2009-01-01 2013-12-31 DTS xbrl, xls protocol
FINREP2007 2007-09-01 2008-08-31 DTS xbrl, xls protocol
FINREP2008 2008-09-01 2012-05-31 DTS xbrl, xls protocol
FINREP2008 2012-06-01 2013-12-31 DTS xls protocol
FINREP_CON_IFRS 2014-07-01 2014-09-30 DTS xbrl protocol
FINREP_CON_IFRS 2014-10-01 2015-03-31 DTS xbrl protocol
FINREP_CON_IFRS 2015-04-01 2016-06-30 DTS xbrl protocol
FINREP_CON_IFRS 2016-07-01 2016-09-30 DTS xbrl protocol
FINREP_CON_IFRS 2016-10-01 2017-03-31 DTS xbrl protocol
FINREP_CON_IFRS 2017-04-01 2017-12-31 DTS xbrl protocol
FINREP_CON_IFRS 2018-01-01 2018-09-30 DTS xbrl protocol
FINREP_CON_IFRS 2018-10-01 2020-03-31 DTS xbrl protocol
FINREP_CON_IFRS 2020-04-01 2021-03-31 DTS xbrl protocol
FINREP_IND_BE_GAAP 2016-04-01 2016-06-30 DTS xbrl protocol
FINREP_IND_BE_GAAP 2016-07-01 2016-09-30 DTS xbrl protocol
FINREP_IND_BE_GAAP 2016-10-01 2017-03-31 DTS xbrl protocol
FINREP_IND_BE_GAAP 2017-04-01 2017-12-31 DTS xbrl protocol
FINREP_IND_BE_GAAP 2018-01-01 2018-09-30 DTS xbrl protocol
FINREP_IND_BE_GAAP 2018-10-01 2020-03-31 DTS xbrl protocol deactivations
FINREP_IND_BE_GAAP 2020-04-01 2021-03-31 DTS xbrl protocol
FINREP_IND_BE_GAAP_DP 2017-04-01 2017-12-31 DTS xbrl protocol
FINREP_IND_BE_GAAP_DP 2018-01-01 2018-09-30 DTS xbrl protocol
FINREP_IND_BE_GAAP_DP 2018-10-01 2020-03-31 DTS xbrl protocol deactivations
FINREP_IND_BE_GAAP_DP 2020-04-01 2021-03-31 DTS xbrl protocol
FINREP_IND_IFRS 2016-04-01 2016-06-30 DTS xbrl protocol
FINREP_IND_IFRS 2016-07-01 2016-09-30 DTS xbrl protocol
FINREP_IND_IFRS 2016-10-01 2017-03-31 DTS xbrl protocol
FINREP_IND_IFRS 2017-04-01 2017-12-31 DTS xbrl protocol
FINREP_IND_IFRS 2018-01-01 2018-09-30 DTS xbrl protocol
FINREP_IND_IFRS 2018-10-01 2020-03-31 DTS xbrl protocol
FINREP_IND_IFRS 2020-04-01 2021-03-31 DTS xbrl protocol
FP_CON 2014-01-01 2015-12-31 DTS xbrl protocol
FP_CON 2016-01-01 2016-12-31 DTS xbrl protocol
FP_CON 2017-01-01 2017-12-31 DTS xbrl protocol
FP_CON 2018-01-01 2019-12-31 DTS xbrl protocol
FP_IND 2014-01-01 2015-12-31 DTS xbrl protocol
FP_IND 2016-01-01 2016-12-31 DTS xbrl protocol
FP_IND 2017-01-01 2017-12-31 DTS xbrl protocol
FP_IND 2018-01-01 2019-12-31 DTS xbrl protocol
SBPIMV_CON 2015-01-01 2015-12-31 DTS xbrl protocol
SBPIMV_CON 2016-01-01 2016-12-31 DTS xbrl protocol
SBPIMV_CON 2017-01-01 2018-12-31 DTS xbrl protocol
SBPIMV_CON 2019-01-01 2019-12-31 DTS xbrl protocol
SBPIMV_IND 2015-01-01 2015-12-31 DTS xbrl protocol
SBPIMV_IND 2016-01-01 2016-12-31 DTS xbrl protocol
SBPIMV_IND 2017-01-01 2018-12-31 DTS xbrl protocol
SBPIMV_IND 2019-01-01 2019-12-31 DTS xbrl protocol
SBP_CON 2015-01-01 2015-12-31 DTS xbrl protocol
SBP_CON 2016-01-01 2016-12-31 DTS xbrl protocol
SBP_CON 2017-01-01 2017-12-31 DTS xbrl protocol
SBP_CON 2018-01-01 2018-12-31 DTS xbrl protocol
SBP_IND 2015-01-01 2015-12-31 DTS xbrl protocol
SBP_IND 2016-01-01 2016-12-31 DTS xbrl protocol
SBP_IND 2017-01-01 2017-12-31 DTS xbrl protocol
SBP_IND 2018-01-01 2018-12-31 DTS xbrl protocol
SBP_CR_CON 2019-01-01 2019-12-31 DTS xbrl protocol
SBP_CR_IND 2019-01-01 2019-12-31 DTS xbrl protocol
SBP_RM_CON 2019-01-01 2020-01-31 DTS xbrl protocol
SBP_RM_IND 2019-01-01 2020-01-31 DTS xbrl protocol
MANUCI 2008-01-01 2012-03-31 DTS xbrl, xls protocol


Created: 22 March 2021 | Updated: 27 July 2021