Seminarie leerkrachten 2021 - De economische gevolgen van de coronaviruscrisis

Video's
Impact op de economische activiteit en sectoren - Peter Reusens

Reactie van het begrotingsbeleid en impact op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën - Stefan Van Parys

Impact op de financiële sector en prudentiële beleidsreacties - Alexandra Jespers
Monetairebeleidsreacties - Evelien Vincent

De economische gevolgen van de coronaviruscrisis.

Impact op de economische activiteit en sectoren

Waarom de Covid19-pandemie heeft geleid tot de grootste naoorlogse recessie maar dat door veel mensen niet zo werd aangevoeld.

Bijkomende informatie:

 

Reactie van het begrotingsbeleid en impact op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën

Een ongezien budgettaire impuls was nodig om de impact van de pandemie op de gezondheid en de economie op te vangen, maar hoe groot was de klap van COVID-19 voor de Belgische overheidsfinanciën? En kan de houdbaarheid ervan verzekerd worden?

Bijkomende informatie:

 

Impact op de financiële sector en prudentiële beleidsreacties

Een robuuste en veerkrachtige financiële sector is in staat om de kredietverlening aan bedrijven en gezinnen tijdens een crisis op peil te houden, en kan zo een belangrijke bijdrage leveren aan het economisch herstel. Een voorwaarde hiervoor is dat de financiële instellingen vooraf voldoende kapitaal- en liquiditeitsreserves hebben opgebouwd, en dat deze op het juiste moment worden vrijgegeven door de toezichthouders. Zo kunnen banken immers de verwachte toename in wanbetalingen opvangen en tegelijk hun belangrijke rol in de financiële bemiddeling blijven vervullen.

Bijkomende informatie:

 

Monetairebeleidsreacties

Geconfronteerd met de COVID-19-crisis, herstelden de monetairbeleidsmaatregelen van het Eurosysteem met succes de rust op de financiële markten, beperkten de fragmentatie en hielden de bancaire kredietverlening in stand. Ze moeten er ook voor zorgen dat soepele financieringsvoorwaarden worden behouden totdat een brede collectieve immuniteit is bereikt. In de presentatie zal ook de toekomst van het monetair beleid worden besproken, rekening houdend met het feit dat de COVID-19-crisis in haar kielzog een lage groei en omvangrijke schuldenlast zal achterlaten.

Bijkomende informatie:

 

Deze vier componenten werende behandeld vanuit Belgisch oogpunt en waar nodig aangevuld met een internationaal perspectief.

Ook ons museum hoopt u te mogen verwelkomen

Het museum van de Nationale Bank alsof je erbij was:

Wat vind je in het museum?

De wereld van het geld...

De rijke collectie betaalmiddelen van de Nationale Bank. Geld van vroeger en nu: informatie, verhalen en vele weetjes.

...en de rol van de Nationale Bank

Een moderne centrale bank die instaat voor stabiele prijzen, toezicht op de financiële instellingen, biljetten en munten in omloop brengen, studie en informatie.

  • intractie met audiogids: video's, mutlimedia en games
  • voor groepen en individuele bezoekers
  • toegang gratis
  • rondleiding op maat

Reservatie groepen / info via website www.nbbmuseum.be

Datum und Uhrzeit: 
Mittwoch 17 März 2021, 13:00 - 17:00
E-mail: 
Eintritt: 
gratis