Rahmenprotokoll über die Modalitäten der Übermittlung personenbezogener Daten durch Statbel an die Belgische Nationalbank (BNB) im Rahmen des Instituts für Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (IVG)

Rahmenprotokoll über die Modalitäten der Übermittlung personenbezogener Daten durch Statbel an die Belgische Nationalbank (BNB) im Rahmen des Instituts für Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (IVG)


Datum

Beschreibung

Antragformular

Bestätigter Beschluss

12/06/2018

Enquête naar de arbeidskrachten (LFS)

05/12/2018

Huishoudbudgetonderzoek (HBS) vanaf 2010

10/12/2018

Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) (verlenging 2014/15)

22/01/2019

Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC)

12/12/2019

Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC)  en Huishoudbudgetonderzoek (HBS) gekoppeld met fiscale gegevens van de FOD Financiën

06/04/2020

IPCAL gegevens FOD Financiën

05/06/2020

Gegevens uit het ondernemingsregister van Statbel voor de opmaak van de statistiek Trade by Enterprise Characteristics (TEC)

27/10/2020 Gegevens van de enquête structuur en de verdeling van de lonen (SES) gekoppeld aan variabelen uit de enquête naar de structuur van de ondernemingen (SBS)
8/12/2020 Betalingsbalansgegevens voor DBRIS
03/05/2021 IPCAL gegevens FOD Financiën
18/05/2021 Jaarlijks kostenpercentage consumentenkredieten
31/05/2021 Toerisme gegevens
31/05/2021 Reisonderzoek gegevens

14/03/2022

Structural Business Statistics (SBS) gegevens

02/05/2022

Business Register (DBRIS) gegevens voor de statistiek Trade by Enterprise Characteristics (TEC)

02/05/2022

Products of the European Community (Prodcom) gegevens