Pressemitteilung - Die Wisschenschaftliche Bibliothek schließt definitiv am 31. März 2016

De Nationale Bank van België kondigt aan dat ze haar Wetenschappelijke Bibliotheek, die gevestigd is aan de Warmoesberg 57 in Brussel, zal sluiten op 31 maart 2016.

Het steeds grotere aanbod aan digitale bronnen maakt het behoud van een dergelijke infrastructuur minder noodzakelijk. Andere Belgische instellingen zijn de afgelopen jaren overigens tot dezelfde conclusie gekomen.

Deze beslissing moet tevens gezien worden tegen de achtergrond van de inspanningen die de Bank al jaren levert inzake kostenbesparing.

De Bank is zich bewust van de wetenschappelijke waarde van haar collectie van economische en financiële werken en wil deze via interbibliothecair leenverkeer ter beschikking blijven stellen van de academische wereld of van andere geïnteresseerde gebruikers. De collectie van de wetenschappelijke bibliotheek zal dan ook deel blijven uitmaken van de catalogus van de op het LIBISnet aangesloten instellingen.