Perscommuniqué - Overlijden van eregouverneur Luc Coene

Met diep leedwezen heeft de Nationale Bank van België het overlijden vernomen van eregouverneur Luc Coene op 5 januari 2017, in de leeftijd van 69 jaar.

De heer Coene, licentiaat in de economische wetenschappen en gediplomeerde van het Europacollege, trad in 1973 in dienst van de Bank. Vanaf 1979 werkte hij als gedetacheerde onder meer bij het IMF en de Europese Commissie. Hij was ook senator, kabinetschef van de Eerste Minister en Secretaris van de Ministerraad. Voor de diensten die hij gedurende vele jaren aan ons land bewees in de schoot van de wetgevende en uitvoerende macht, ontving hij de titel van Minister van Staat.

Op 4 augustus 2003 werd de heer Coene benoemd tot directeur van de Bank en werd hij tevens aangesteld als vicegouverneur. Op 1 april 2011 werd zijn rijk gevulde loopbaan bekroond met het ambt van gouverneur.

Naast zijn opdrachten binnen de Bank heeft de heer Coene tal van mandaten vervuld, zowel nationaal als internationaal. Op nationaal vlak was hij onder meer lid van de Hoge Raad van Financiën, lid van het Comité voor Financiële Stabiliteit, lid van de Raad van Bestuur van het Instituut voor de Nationale Rekeningen en lid van de Bestuurscommissie van het Carnegie Hero Fund. Op internationaal vlak was hij lid van de Raad van Bestuur en van de Algemene Raad van de Europese Centrale Bank, bestuurder van de Bank voor Internationale Betalingen, gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds, plaatsvervangend gouverneur van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, van de Internationale Ontwikkelingsassociatie en van de Internationale Financieringsmaatschappij, plaatsvervangend lid van het International Monetary and Financial Committee, lid van het Comité van Gouverneurs van de G-10, lid van de General Board van de European Systemic Risk Board en lid van het Economisch en Financieel Comité van de Europese Unie.

De Bank wenst in het bijzonder de cruciale rol in herinnering te brengen die de heer Coene heeft vervuld bij de aanpak van de financiële crisis in 2008. Hij was rechtstreeks betrokken bij de bestrijding van de zware vertrouwenscrisis die toen de bankensector in het zog van de Europese en mondiale financiële crisis trof. Precies vanaf 1 april 2011, de dag waarop onze Instelling verantwoordelijk werd voor het microprudentieel toezicht op de financiële instellingen, benoemde de Ministerraad hem tot gouverneur van de Nationale Bank. Het is dankzij zijn groot organisatorisch talent dat vervolgens de integratie van het micro- en macroprudentieel beleid in de schoot van de Bank zeer vlot is verlopen.

Onder zijn stuurmanschap heeft de Bank haar strategische heroriëntering van een productiebedrijf naar een kennisbedrijf voortgezet in een hogere versnelling. Als vicegouverneur en gouverneur heeft hij de bakens uitgezet voor de verdere uitbouw van onze Instelling als een gezagsvolle en geloofwaardige centrale bank.

Na zijn vertrek uit de Bank op 10 maart 2015 werd hij benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme van de Europese Centrale Bank.

Uit erkentelijkheid voor zijn bijzondere verdiensten werd hem vorig jaar de hoge onderscheiding van Grootofficier in de Leopoldsorde toegekend.

Onze Instelling zal trouw de herinnering bewaren aan deze grote gouverneur die uitzonderlijke intellectuele talenten combineerde met een nooit aflatende zin voor verantwoordelijkheid, ook in de moeilijkste omstandigheden.