Perscommuniqué - Invoering van het nieuwe €20-biljet

Het nieuwe € 20-biljet wordt vanaf woensdag 25 november 2015 in omloop gebracht

De nieuwe coupure van € 20 is de derde van de 'Europa'-serie die in omloop wordt gebracht, na de biljetten van € 5 en € 10, die respectievelijk in 2013 en 2014 werden ingevoerd. De invoering past in de vervanging van de volledige serie, om de bankbiljetten nog betrouwbaarder en beter bestand te maken tegen vervalsing.

De productie van het nieuwe biljet steunt immers op ontwikkelingen in de bankbiljettentechnologie sinds de invoering van de eerste serie biljetten, meer dan tien jaar geleden. De nieuwe echtheidskenmerken bieden een betere bescherming tegen valsemunterij en kunnen gemakkelijk worden gecontroleerd met behulp van de 'voel, kijk en kantel'-methode. Het watermerk en het hologram tonen een portret van Europa, een figuur uit de Griekse mythologie – vandaar de naam van deze serie bankbiljetten. Een ander opvallend element is het 'smaragdgroen cijfer', dat van kleur verandert, van smaragdgroen naar diepblauw, en een op en neer bewegend lichteffect produceert. Tot slot maken een aantal korte lijntjes aan de linker- en rechterrand het gemakkelijker om het bankbiljet te herkennen, in het bijzonder voor mensen met een visuele beperking.

De invoering van een nieuwe coupure vergt evenwel een aanpassing van de toestellen en apparatuur die eurobiljetten aanvaarden en verwerken.  Daarom werden reeds geruime tijd geleden de nodige informatie en technische ondersteuning verstrekt aan de fabrikanten en beheerders van dit soort apparatuur en hebben de verschillende landen die de euro gebruiken, communicatiecampagnes opgezet.

Enkele belangrijke initiatieven waren:

  • terbeschikkingstelling van de nieuwe biljetten, sedert februari 2015, aan fabrikanten, leveranciers en gebruikers van bankbiljettenapparatuur (in België hebben meer dan 70 tegenpartijen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt);
  • verspreiding van volledige informatie sedert het begin van het jaar via de website van de Nationale Bank van België (www.nbb.be);
  • verzending van informatie (algemene voorstelling, bewustmaking in verband met de aanpassing van de apparatuur en uitnodiging voor een seminarie) in maart 2015 aan de banken, de geldtransporteurs en de fabrikanten, leveranciers en gebruikers van de toestellen (bijvoorbeeld parkeergarages, openbaar vervoer, enz.);
  • organisatie van een seminarie voor alle betrokken beroepssectoren en voor de Belgische pers in mei  2015;
  • regelmatige follow-up van de voorbereiding van de fabrikanten, leveranciers en gebruikers van de apparatuur aan de hand van enquêtes op het niveau van het Eurosysteem;
  • in oktober 2015, tot slot, heeft de ECB een brochure verzonden aan drie miljoen verkooppunten in het eurogebied. De banken kregen informatie over de praktische aspecten van de emissie.

Er zij eveneens aan herinnerd dat de technische kenmerken die gelezen kunnen worden door de apparatuur voor de verwerking of de echtheidscontrole van biljetten geharmoniseerd zijn voor de volledige Europa-serie, zodat de vereiste aanpassingen aan de apparatuur kunnen worden beperkt.

Al die maatregelen moeten ervoor zorgen dat de nieuwe biljetten van bij de uitgifte worden herkend en aanvaard.  Hoewel de grote meerderheid van de apparaten die de biljetten verwerken gemakkelijk kunnen worden aangepast aan het nieuwe biljet van € 20, moeten sommige kleine, in de handel gebruikte detectietoestellen evenwel worden vervangen. 

Het Eurosysteem en de Nationale Bank kunnen informeren en de veranderingen coördineren, maar alleen kunnen ze het welslagen van deze operatie niet waarborgen.  Het is immers onmogelijk om voor elke geldautomaat, elke verkoopautomaat, elk toestel voor de detectie van valse biljetten te controleren of de nodige aanpassingen gebeurd zijn.  De aanpassing van de apparatuur en de instrumenten blijft de verantwoordelijkheid van de beheerders, die daarvoor kunnen rekenen op de steun van de Nationale Bank van België en van de fabrikanten.

Voor meer informatie:
http://www.nieuwe-eurobankbiljetten.eu/
https://www.nbb.be/nl/biljetten-en-munten