Perscommuniqué - De vestiging van de Nationale Bank van België in Bergen zal op 31 december 2015 haar dienstverlening aan het publiek stopzetten

De vestiging in Bergen wordt gesloten op 30 juni 2016 en die in Hasselt op 31 december 2016.
Ieder betrokken personeelslid werd benaderd en op de hoogte gebracht van de mogelijkheden voor een overplaatsing naar een andere entiteit van de Bank. Omdat deze mutaties in Bergen goed zijn gevorderd en het agentschap hierdoor niet langer beschikt over het minimale aantal personen om de continuïteit van de dienstverlening aan de loketten publiek te garanderen, heeft het Directiecomité besloten de sluiting van deze loketten te vervroegen naar 31 december 2015.

Vanaf die datum zullen de loketten Biljetten en munten, Rijkskassier en Centrale voor kredieten aan particulieren er dus niet meer toegankelijk zijn. Ze blijven evenwel ter beschikking in de vestigingen van Hasselt, Luik en Kortrijk, alsook in Brussel.  De schriftelijke vragen aan de Centrale voor kredieten aan particulieren, die tot nu toe naar Bergen gestuurd werden, moeten gericht worden aan de vestiging van Luik[1].

De beslissing om de vestiging van Bergen op 30 juni 2016 te sluiten vloeit voornamelijk voort uit de noodzaak om het netwerk van agentschappen van de Nationale Bank af te stemmen op de behoeften inzake de bankbiljettencirculatie in België. Net als in het verleden garandeert de Bank al haar personeelsleden werkzekerheid. De mutaties worden overlegd met elk van de betrokkenen om ervoor te zorgen dat hun overplaatsing in de beste omstandigheden verloopt.

 

[1]  Meer informatie vindt u op de internetsite van de Nationale Bank: https://www.nbb.be/nl/kredietcentrales/kredieten-aan-particulieren/raadpleging