Persbericht van de Nationale Bank naar aanleiding van de aanslagen in Brussel

De Nationale Bank van België wenst haar diepste solidariteit uit te drukken met de slachtoffers van de aanslagen van dinsdag 22 maart en met hun familieleden.

Zij betuigt ook haar volledige steun aan de hulp- en veiligheidsdiensten die het hoofd moeten bieden aan deze dramatische gebeurtenissen.