Oprichting van een werkgroep inzake het verloop van de kredietverlening aan particulieren en ondernemingen

Printversie (pdf - 23k)

De regering heeft het nuttig geacht het belang en het recente verloop van de kredietverlening aan particulieren en ondernemingen te analyseren. Ze wenst meer in het bijzonder de invloed van de financiële crisis op de kredietvoorwaarden voor de particuliere sector in te schatten. De minister van Financiën heeft de Nationale Bank verzocht een werkgroep samen te stellen die vooral de kredietsituatie van de Belgische ondernemingen grondig moet analyseren en aanbevelingen moet opstellen ter verbetering van hun toegang tot de financiering die ze nodig hebben.

Die studie zal worden uitgevoerd in samenwerking met andere betrokken organisaties, namelijk : de CBFA, het VBO, Febelfin, Assuralia, VOKA, de Syndicale Unie van de Belgische Middenstand, UWE en UNIZO.

De eerste installatievergadering van de werkgroep vond vandaag, dinsdag 17 februari 2009, plaats in de Nationale Bank, in het bijzijn van de minister van Financiën. De gouverneur van de Nationale Bank heeft er een eerste studie over de bancaire kredietverlening in België voorgesteld. In deze studie worden de voornaamste financieringsbronnen van de ondernemingen en de particulieren geanalyseerd alsook het recente verloop van de voorwaarden waartegen deze kredieten worden toegekend.

Die studie zal in de komende weken worden verfijnd zodat de werkgroep aanbevelingen kan formuleren om, in het bijzonder, de ondernemingen een verbeterde toegang te bieden tot de kredieten die ze nodig hebben om de financiering van hun activiteiten te waarborgen.