Nieuwe presentatie van de maandelijkse statistieken van de Centrale voor kredieten aan particulieren

De tabellen geven een beknopt overzicht van de schuldenlast van de huishoudens in België. Ze bevatten zowel informatie over het aantal kredieten en kredietnemers als over de betalingsachterstallen.

De Centrale voor kredieten aan particulieren registreert alle consumentenkredieten en hypothecaire kredieten die in België door natuurlijke personen voor particuliere doeleinden worden afgesloten, alsook de eventuele wanbetalingen in verband daarmee. Elke maand wordt een bijwerking van deze gegevens gepubliceerd.

Bij de interpretatie van de gegevens moet evenwel rekening worden gehouden met methodologische aspecten. De belangrijkste daarvan zijn:

  • Het effect van een wijziging van de wetgeving op het verloop van het aantal kredietopeningen in 2011. Deze wetswijziging bepaalt dat toegestane debetsaldi op zichtrekeningen vóór het einde van het jaar moeten worden geregistreerd in de Centrale. De aanzienlijke stijging van het aantal kredietopeningen in 2011 is dan ook toe te schrijven aan de uitbreiding van het toepassingsgebied van de Centrale en mag niet worden beschouwd als een toename van het aantal nieuwe kredieten.
  • De gepubliceerde bedragen van de achterstallige betalingen zijn de bedragen die opeisbaar geworden zijn als gevolg van een wanbetaling. De bedragen met betrekking tot het oorspronkelijke contract worden daarentegen niet weergegeven, aangezien ze niet overeenstemmen met de werkelijk opgenomen bedragen of het werkelijk uitstaande kredietbedrag.

Kerncijfers

Persbericht (pdf - 89k)