Nationale Bank verplaatst datum jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

De Nationale Bank deelt haar aandeelhouders mee dat haar jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders voortaan niet langer zal plaatsvinden op de laatste maandag van de maand mei, maar wel op de derde maandag van de maand mei.

In mei 2014 organiseerde de Europese Centrale Bank voor de eerste keer een internationale informele topontmoeting tussen centrale bankiers, academici en topeconomen. Er werd beslist om dit evenement voortaan jaarlijks te organiseren, en wel in het laatste weekend van de maand mei en de daaropvolgende weekdag(en). De gouverneur en de vicegouverneur van de Nationale Bank zijn op deze jaarlijkse bijeenkomst uitgenodigd.

Tot op heden organiseerde de Nationale Bank haar jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op de laatste maandag van de maand mei.

Om te vermijden dat de gouverneur en de vicegouverneur in de onmogelijkheid zouden verkeren om één van deze vergaderingen bij te wonen, heeft de Regentenraad van de Nationale Bank gebruik gemaakt van de machtiging waarover hij beschikt op basis van artikel 196 van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen om de statuten op dit punt te wijzigen en de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te verplaatsen naar de derde maandag van de maand mei.

In 2015 zal de algemene vergadering van aandeelhouders van de Nationale Bank bijgevolg plaatsvinden op maandag 18 mei 2015, om 14 uur.