Nationale Bank legt de symbolische eerste steen van het nieuwe cashcenter

Zellik-Asse / Brussel  19 mei 2022. Vandaag legde directeur Tim Hermans in aanwezigheid van vicegouverneur Steven Vanackere en directeur Vincent Magnée, het gemeentebestuur van Zellik-Asse en de buurtbewoners de symbolische eerste steen van het nieuwe cashcenter. Tegen eind 2024 moet op de site een moderne, ecovriendelijke infrastructuur uit de grond rijzen waar de Nationale Bank haar logistieke geldactiviteiten in zal huisvesten.

In een cashcenter van een centrale bank wordt de distributie georganiseerd van het geldverkeer in een land. Vanuit dit center worden bankbiljetten en munten in omloop gebracht of uit omloop gehaald. Cash geld wordt er gesorteerd, gecontroleerd op echtheid of beschadiging, opgeslagen of vernietigd. Het is de centrale plaats van waaruit geldtransporteurs vertrekken naar financiële instellingen of geldautomaten. Tijdens de levensduur verandert een bankbiljet niet alleen tientallen keren van portefeuille of kassa, het komt ook regelmatig terug in het cashcenter van de centrale bank voor controle.

Het huidige cashcenter van de Nationale Bank, gevestigd in het hoofdgebouw van de NBB in het centrum van Brussel, is verouderd. Een investering in nieuwe infrastructuur waarin bankbiljetten en munten op een meer geautomatiseerde wijze kunnen behandeld, gecontroleerd en gesorteerd worden, drong zich op.

Omdat de huidige locatie in het hart van de hoofdstad niet zo eenvoudig bereikbaar is voor de geldkoeriers werd op zoek gegaan naar een nieuwe vestigingsplaats voor het cashcenter in de Brusselse periferie die ook nog eens vlot toegankelijk is vanaf de Ring. Na een lange zoektocht viel de keuze uiteindelijk op een site in de gemeente Zellik (Asse). Daar kocht de Bank begin 2018 een groot loodsencomplex aan op een site van ruim 3 hectare groot. In 2019 werd dat complex afgebroken en startten de werken om de grond bouwrijp te maken. Na publieke aanbestedingen waarbij de Bank een architectenbureau en een engineeringbureau selecteerde, kon het opstellen van de bouwplannen beginnen. Nadien volgde de bouwaanvraag. De bouw van een cashcenter is voor de betrokken bureaus en de bouwbedrijven een grote uitdaging gezien de bijzonder hoge en zeer strikte veiligheidsnormen waaraan het center moet voldoen.

De bouwvergunning voor het project is in 2020 goedgekeurd en de bouwwerkzaamheden zijn in augustus 2021 begonnen. Momenteel zijn de werkzaamheden aan de beveiligde kluis bijna voltooid en die aan de administratieve ruimtes zijn goed gevorderd.

Milieuvriendelijk en duurzaam

Vandaag legde directeur Tim Hermans de symbolische eerste steen van het nieuwe cashcenter. Dat gebeurde in aanwezigheid van het Gemeentebestuur, leden van het Directiecomité van de Bank, de pers en vertegenwoordigers van de vele partners die betrokken zijn bij het project.  “Dit is een belangrijke dag in de geschiedenis van de Nationale Bank”, zei directeur Hermans in een speech naar aanleiding van de eerste steenlegging. “Het is immers de symbolische officiële start van een groot immobiliëntraject van de Bank dat niet alleen deze site in Zellik Asse omvat maar ook ons gebouwencomplex in Brussel Centrum. Eenmaal het cashcenter in Zellik klaar is kunnen we namelijk starten met de noodzakelijke renovatie van onze hoofdzetel in Brussel die we dringend klimaatvriendelijker moeten maken en aanpassen aan de nieuwe werkcultuur die de Bank aan het nastreven is.”

Directeur Tim Hermans benadrukte verder in zijn speech dat de Bank heel wat inspanningen leverde om van het nieuwe cashcenter in Zellik een milieuvriendelijke en dus duurzame infrastructuur te maken. Niet alleen beantwoordt het center aan de nieuwste milieunormen, er worden  zonnepanelen met een vermogen tot 700 kWpiek op het dak geïnstalleerd. De jaarlijkse productie wordt op 800.000 kWh geraamd (ongeveer het verbruik van 250 gezinnen). Daarvan zal ongeveer 550.000 kWh zelf verbruikt worden en ongeveer 250 MWh geïnjecteerd worden in het net. Er wordt ook een geothermie-installatie voorzien met een capaciteit van 200 kW. Deze installatie zal in de winter gebruikt worden om te verwarmen en in de zomer om te koelen. Er wordt verder ook een groene zone rond het gebouw voorzien. “We willen ook goede buren worden voor de inwoners van Zellik”, beklemtoonde de directeur. “Bouwen brengt altijd wat overlast met zich mee maar we leveren echt inspanningen om die tot een minimum te beperken. We danken daarom de buurtbewoners voor hun begrip. Onze erkentelijkheid gaat ook uit naar de Gemeente Zellik Asse met wie we zeer constructief samenwerken.”

De Bank organiseerde de voorbije jaren verschillende informatiesessies voor de buurtbewoners en luisterde ook naar hun opmerkingen. Zo werd bijvoorbeeld de ingang van het complex zoals die voorzien was in het oorspronkelijke bouwplan na feedback van de omwonenden verplaatst.

80 personeelsleden

Bedoeling is dat de aannemer en de verschillende onderaannemers het gebouw tegen de lente van 2024 zullen opleveren. Nadien zal dan een test- en verhuisperiode van verschillende maanden volgen met biljetten en munten. De Nationale Bank hoopt dan dat de cashactiviteit tegen eind 2024 volledig van Brussel naar Zellik zal verhuisd zijn. In het cashcenter zullen een 80-tal werknemers aan de slag gaan. Vandaag zijn er voor de cashactiviteit van de Bank in het centrum van Brussel nog meer dan 119 personeelsleden verantwoordelijk. De automatisering van heel wat processen die wordt voorzien in de nieuwe infrastructuur levert dus een forse personeelsbesparing op.