Benoeming van dhr. J. Hilgers in de Management Board van de EIOPA

Afdrukversie

Benoeming van dhr. J. Hilgers, directeur van de Nationale Bank van België, in de Management Board van de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA).

Dhr. J. Hilgers, lid van het directiecomité van de Nationale Bank van België, is aangesteld als lid van de Management Board van de EIOPA door de Board of Supervisors van deze instelling, als vervanger van dhr. Peter Braumüller (Oostenrijk), en dit vanaf 28.01.2015.

De EIOPA werd opgericht als gevolg van de hervorming van de toezichtstructuur van de financiële sector in Europa na de financiële crisis van 2008, in overeenstemming met de aanbevelingen van het verslag van de groep van wijzen onder voorzitterschap van dhr. de Larosière en met de steun van de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement.

De EIOPA heeft als belangrijkste doelstelling, in de sector van de verzekeringen en in die van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, collectieve waarden te beschermen, zoals de stabiliteit van het financiële stelsel, de transparantie van markten en financiële producten, en de bescherming van verzekeringsnemers, aangeslotenen en begunstigden van pensioenregelingen.

De benoeming van dhr. J. Hilgers in de Management Board van de EIOPA vindt plaats tegen de achtergrond van belangrijke ontwikkelingen, zoals de tenuitvoerlegging van het nieuwe stelsel voor prudentieel toezicht Solvabiliteit II, de follow-up van de aanbevelingen van de stresstests van 2014 voor de verzekeringssector en de wetgevende ontwikkelingen (IORP II-richtlijn) in verband met de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, naast andere toekomstige uitdagingen.

Curriculum vitae van dhr. J. Hilgers

EIOPA