Macro-economische statistieken

 

Kerncijfers

Conjunctuurenquête 2015-03-24 Info
Consumentenenquête 2015-03-20 Info
Economische Indicatoren2015-04-17      

       
Laatste gegevens
2014 2013
Groei bbp (%) België
2014-IV
1,0 1,0 0,3
  Eurogebied
2014-IV
0,9r   -0,4
Inflatie (%) België
2015-03
-0,1 0,5 1,2
  Eurogebied
2015-03
-0,1 0,4 1,3
Werkloosheid (%) België
2015-02
8,5 8,5 8,4
  Eurogebied
2015-02
11,3 11,6 12,0
Wisselkoers euro - US dollar
2015-04-17
1,0814 1,3285 1,3281
Rente Rentevoet ECB
2015-04-17
0,05 0,16 0,55
  Euribor 3 maanden
2015-04-16
0,002 0,209 0,220
  Langetermijnrente
2015-04-17
0,34 1,71 2,42
Laatste bijwerking 2015-04-17 17:00:15

Cijfers

Online database en cijfers

De applicatie Belgostat wordt vervangen door NBB.Stat. Meer informatie hierover vindt u op onze migratiepagina.
NBB.Stat - Online Database
Economische indicatoren voor België
Nationale rekeningen - ESR 2010
Regionale rekeningen
Economische activiteit
Bevolking en arbeidsmarkt
Conjunctuuronderzoekingen
Consumentenonderzoek
Prijzen en lonen
Overheidsfinanciën
Buitenlandse handel van België
Betalingsbalans
Internationale investeringspositie, Bruto buitenlandse schuld en Officiële reserves
Statistieken direkte investeringen met het buitenland
Rentevoeten
Wisselkoersen
Financiële statistieken en financiële markten
Financiële rekeningen van België
Jaarrekeningen van de niet-financiële ondernemingen

De inhoud van de multidimensionale opzoekingstabel werd opgenomen in NBB.Stat. Gelieve onze migratiepagina te bezoeken voor meer informatie.

Sommige onderwerpen worden toegelicht in gespecialiseerde websites:
Macroeconomic imbalance procedure (MIP)
Statistieken eurogebied en nationale bijdragen
Bank Lending Survey
MIR: MFI interest rates
KredietObservatorium
SDDS
Wisselkoersen (Schema A)
De statistische taken van het ESCB zijn gebaseerd op een wettelijk mandaat om alle vereiste en relevante gegevens te verzamelen voor de productie en publicatie van onpartijdige, betrouwbare, passende, tijdige, consistente en toegankelijke statistieken op de gebieden die onder de verantwoordelijkheid van het ESCB vallen. Openbare committering van het ESCB ten aanzien van Europese statistieken. De Nationale Bank onderschrijft het "Beleid inzake het hergebruik van ESCB-statistieken" zoals gecommuniceerd door de ESCB op 3 september 2012. De Bank kan evenwel haar positie herzien in geval er grote investeringen of kosten zouden moeten gebeuren.

Publicaties

De Nationale Bank van België verspreidt op regelmatige basis statistische publicaties en persberichten. Alle publicaties en persberichten zijn minstens in het Nederlands en het Frans beschikbaar.
U kunt deze via deze website gratis online raadplegen en downloaden (pdf-formaat).

gratis e-mail abonnement
papieren versie tegen betaling

Algemene statistiek
PDFStatistisch Tijdschrift
PDFStatistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking
PDFEconomische indicatoren voor België
PDFTienjaarlijkse economische statistieken - Toelichting
PDFTienjaarlijkse economische statistieken - Tabellen
Enquêtes
PDFPerscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen
PDFPerscommuniqué - Conjunctuurbarometer
PDFPerscommuniqué - Halfjaarlijkse investeringsenquête
Financiële rekeningen
PDFFinanciële rekeningen van België
Buitenlandse handel
PDFPerscommuniqué - Buitenlandse Handel
PDFStatistiek buitenlandse handel - Maandbericht
PDFStatistiek buitenlandse handel - Kwartaalbericht
Nationale rekeningen
PDFPerscommuniqué - INR - Flash estimate
PDFPerscommuniqué - INR - Kwartaalaggregaten
PDFPerscommuniqué - INR - Kwartaalsectorrekeningen
PDFNationale rekeningen - Kwartaalsectorrekeningen
PDFPerscommuniqué - INR - Kwartaalrekeningen
PDFNationale rekeningen - Kwartaalrekeningen
PDFNationale rekeningen - Eerste raming van de jaarlijkse rekeningen
PDFNationale rekeningen - Rekeningen van de overheid
PDFNationale rekeningen - Gedetailleerde rekeningen en tabellen
PDFNationale rekeningen - Aanbod- en gebruikstabellen
PDFSatellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk
PDFHet economische gewicht van verenigingen in Belgïe - Kwantitatieve analyse
Regionale rekeningen
PDFPerscommuniqué - INR - Regionale rekeningen
PDFRegionale rekeningen
PDFPerscommuniqué - NBB - Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten
PDFRegionale rekeningen - Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten

Kalender

Geplande datums voor de bijwerking van de statistieken op Belgostat Online en de geplande verschijningsdatums van de statistische publicaties en persberichten (pdf).

Thematische kalender

Selecteer thema :
Datum Periode Bron Thema
2015-04-20 2015-04 NBB Consumentenonderzoek
2015-04-20 2015-04 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (pdf)
2015-04-22 2015-03 NBB Officiële reserves
2015-04-22 2015-I NBB Statistisch Tijdschrift (pdf)
2015-04-24 2014-IV INR Kwartaalsectorrekeningen
2015-04-24 2014-IV INR Perscommuniqué - INR - Kwartaalsectorrekeningen (pdf)
2015-04-24 2014-IV INR Nationale rekeningen - Kwartaalsectorrekeningen (pdf)
2015-04-24 2015-04 NBB Conjunctuuronderzoekingen
2015-04-24 2015-04 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer (pdf)
2015-04-24 2015-17 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-04-24 2015-02 FOD ECO Industriële productie
2015-04-29 2015-04 FOD ECO Nationale consumptieprijzen
2015-04-29 2015-I INR Trimestrieel BBP
2015-04-29 2014 INR Jaarlijkse rekeningen
2015-04-29 2014-IV INR Perscommuniqué - INR - Kwartaalrekeningen (pdf)
2015-04-29 2014-IV INR Nationale rekeningen - Kwartaalrekeningen (pdf)
2015-04-29 2014 INR Nationale rekeningen - Eerste raming van de jaarlijkse rekeningen (pdf)
2015-04-29 2015-03 FOD ECO Productieprijzen
2015-04-30 2015-03 Eurostat Geharmoniseerde werkloosheidsgraad
2015-04-30 2015-03 NBB Overheidsfinanciën - Schatkist
2015-04-30 2015-03 NBB Analytische rekening van de MFI-sector
2015-04-30 2015-03 NBB Belgische bijdrage tot de geldaggregaten
2015-04-30 2015-18 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-05-05 2015-03 NBB MFI interest rates (MIR)
2015-05-06 2015-03 NBB Kredietinstellingen - Gegevens op territoriale en sociale basis
2015-05-08 2015-19 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-05-13 2015-04 NBB Analytische rekening van de centrale bank
2015-05-13 2015-20 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-05-18 2015-02 INR Buitenlandse handel van België
2015-05-18 2015-02 INR Perscommuniqué - Buitenlandse Handel (pdf)
2015-05-18 2015-02 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (pdf)
2015-05-18 2015-01 FOD ECO Bouwvergunningen
2015-05-20 2015-04 NBB Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking (pdf)
2015-05-22 2015-05 NBB Consumentenonderzoek
2015-05-22 2015-05 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (pdf)
2015-05-22 2015-04 NBB Officiële reserves
2015-05-22 2015-21 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-05-22 2015-03 FOD ECO Industriële productie
2015-05-27 2015-05 NBB Conjunctuuronderzoekingen
2015-05-27 2015-05 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer (pdf)
2015-05-28 2015-05 FOD ECO Nationale consumptieprijzen
2015-05-28 2015-04 FOD ECO Productieprijzen
2015-05-29 2015-04 NBB Overheidsfinanciën - Schatkist
2015-05-29 2015-04 NBB Analytische rekening van de MFI-sector
2015-05-29 2015-04 NBB Belgische bijdrage tot de geldaggregaten
2015-05-29 2015-22 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-06-01 2015-I INR Kwartaalaggregaten
2015-06-01 2015-I INR Werkgelegenheid
2015-06-03 2015-04 Eurostat Geharmoniseerde werkloosheidsgraad
2015-06-03 2015-04 NBB MFI interest rates (MIR)
2015-06-03 2015-04 NBB Kredietinstellingen - Gegevens op territoriale en sociale basis
2015-06-05 2015-23 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-06-10 2015-05 NBB Analytische rekening van de centrale bank
2015-06-12 2015-I FOD ECO Lonen
2015-06-12 2015-24 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-06-12 2015-02 FOD ECO Bouwvergunningen
2015-06-15 2015-03 INR Buitenlandse handel van België
2015-06-15 2015-03 INR Perscommuniqué - Buitenlandse Handel (pdf)
2015-06-15 2015-03 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (pdf)
2015-06-15 2014-IV INR Statistiek buitenlandse handel - Kwartaalbericht (pdf)
2015-06-15 2015-05 NBB Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking (pdf)
2015-06-19 2015-06 NBB Consumentenonderzoek
2015-06-19 2015-06 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (pdf)
2015-06-19 2015-25 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-06-22 2015-05 NBB Officiële reserves
2015-06-24 2015-I INR Kwartaalsectorrekeningen
2015-06-24 2015-06 NBB Conjunctuuronderzoekingen
2015-06-24 2015-06 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer (pdf)
2015-06-24 2015-I NBB Overheidsfinanciën - financiële rekeningen
2015-06-24 2015-I NBB Betalingsbalans
2015-06-24 2015-I NBB Internationale investeringspositie
2015-06-25 2015-04 FOD ECO Industriële productie
2015-06-26 2015-I NBB Halfjaarlijkse investeringsenquête
2015-06-26 2015-I NBB Perscommuniqué - Halfjaarlijkse investeringsenquête (pdf)
2015-06-26 2015-26 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-06-29 2015-06 FOD ECO Nationale consumptieprijzen
2015-06-29 2015-I NBB Bruto buitenlandse schuld
2015-06-29 2015-05 FOD ECO Productieprijzen
2015-06-30 2015-05 Eurostat Geharmoniseerde werkloosheidsgraad
2015-06-30 2015-05 NBB Overheidsfinanciën - Schatkist
2015-06-30 2015-I NBB Statistieken directe investeringen met het buitenland
2015-06-30 2015-05 NBB Analytische rekening van de MFI-sector
2015-06-30 2015-05 NBB Belgische bijdrage tot de geldaggregaten
2015-07-03 2015-05 NBB MFI interest rates (MIR)
2015-07-03 2015-05 NBB Kredietinstellingen - Gegevens op territoriale en sociale basis
2015-07-03 2015-27 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-07-10 2015-06 NBB Analytische rekening van de centrale bank
2015-07-10 2015-28 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-07-15 2015-I INR Perscommuniqué - INR - Kwartaalsectorrekeningen (pdf)
2015-07-15 2015-I INR Nationale rekeningen - Kwartaalsectorrekeningen (pdf)
2015-07-15 2015-04 INR Buitenlandse handel van België
2015-07-15 2015-04 INR Perscommuniqué - Buitenlandse Handel (pdf)
2015-07-15 2015-04 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (pdf)
2015-07-15 2015-I NBB Financiële rekeningen van België
2015-07-15 2015-I NBB Financiële rekeningen van België (pdf)
2015-07-15 2015-03 FOD ECO Bouwvergunningen
2015-07-17 2015-07 NBB Consumentenonderzoek
2015-07-17 2015-07 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (pdf)
2015-07-17 2015-29 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-07-17 2015-II NBB Statistisch Tijdschrift (pdf)
2015-07-22 2015-06 NBB Officiële reserves
2015-07-24 2015-07 NBB Conjunctuuronderzoekingen
2015-07-24 2015-07 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer (pdf)
2015-07-24 2015-30 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-07-24 2015-05 FOD ECO Industriële productie
2015-07-30 2015-07 FOD ECO Nationale consumptieprijzen
2015-07-30 2015-06 NBB MFI interest rates (MIR)
2015-07-30 2015-06 FOD ECO Productieprijzen
2015-07-31 2015-06 Eurostat Geharmoniseerde werkloosheidsgraad
2015-07-31 2015-II INR Trimestrieel BBP
2015-07-31 2015-I INR Perscommuniqué - INR - Kwartaalrekeningen (pdf)
2015-07-31 2015-I INR Nationale rekeningen - Kwartaalrekeningen (pdf)
2015-07-31 2015-06 NBB Overheidsfinanciën - Schatkist
2015-07-31 2015-06 NBB Analytische rekening van de MFI-sector
2015-07-31 2015-06 NBB Belgische bijdrage tot de geldaggregaten
2015-07-31 2015-31 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-08-05 2015-06 NBB Kredietinstellingen - Gegevens op territoriale en sociale basis
2015-08-07 2015-32 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-08-12 2015-07 NBB Analytische rekening van de centrale bank
2015-08-14 2015-05 INR Buitenlandse handel van België
2015-08-14 2015-05 INR Perscommuniqué - Buitenlandse Handel (pdf)
2015-08-14 2015-05 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (pdf)
2015-08-14 2015-33 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-08-14 2015-04 FOD ECO Bouwvergunningen
2015-08-17 2015-07 NBB Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking (pdf)
2015-08-20 2015-08 NBB Consumentenonderzoek
2015-08-20 2015-08 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (pdf)
2015-08-21 2015-34 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-08-21 2015-06 FOD ECO Industriële productie
2015-08-24 2015-07 NBB Officiële reserves
2015-08-25 2015-08 NBB Conjunctuuronderzoekingen
2015-08-25 2015-08 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer (pdf)
2015-08-28 2015-08 FOD ECO Nationale consumptieprijzen
2015-08-28 2015-35 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-08-28 2015-07 FOD ECO Productieprijzen
2015-08-30 2015-07 NBB Belgische bijdrage tot de geldaggregaten
2015-08-31 2015-II INR Kwartaalaggregaten
2015-08-31 2015-II INR Werkgelegenheid
2015-08-31 2015-07 NBB Overheidsfinanciën - Schatkist
2015-08-31 2015-07 NBB Analytische rekening van de MFI-sector
2015-09-01 2015-07 Eurostat Geharmoniseerde werkloosheidsgraad
2015-09-01 2015-07 NBB MFI interest rates (MIR)
2015-09-03 2015-07 NBB Kredietinstellingen - Gegevens op territoriale en sociale basis
2015-09-04 2015-36 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-09-10 2015-08 NBB Analytische rekening van de centrale bank
2015-09-11 2015-II FOD ECO Lonen
2015-09-11 2015-37 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-09-15 2015-06 INR Buitenlandse handel van België
2015-09-15 2015-06 INR Perscommuniqué - Buitenlandse Handel (pdf)
2015-09-15 2015-06 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (pdf)
2015-09-15 2015-I INR Statistiek buitenlandse handel - Kwartaalbericht (pdf)
2015-09-15 2015-08 NBB Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking (pdf)
2015-09-15 2015-05 FOD ECO Bouwvergunningen
2015-09-18 2015-38 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-09-21 2015-09 NBB Consumentenonderzoek
2015-09-21 2015-09 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (pdf)
2015-09-22 2015-08 NBB Officiële reserves
2015-09-23 2015-II INR Kwartaalsectorrekeningen
2015-09-23 2015-II NBB Overheidsfinanciën - financiële rekeningen
2015-09-23 2015-II NBB Betalingsbalans
2015-09-23 2015-II NBB Internationale investeringspositie
2015-09-24 2015-09 NBB Conjunctuuronderzoekingen
2015-09-24 2015-09 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer (pdf)
2015-09-25 2015-39 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-09-25 2015-07 FOD ECO Industriële productie
2015-09-28 2015-II NBB Bruto buitenlandse schuld
2015-09-29 2015-09 FOD ECO Nationale consumptieprijzen
2015-09-29 2015-08 FOD ECO Productieprijzen
2015-09-30 2015-08 Eurostat Geharmoniseerde werkloosheidsgraad
2015-09-30 2014 INR Jaarlijkse gedetailleerde rekeningen
2015-09-30 2014 INR Bruto-investeringen in vaste activa en verbruik van vaste activa
2015-09-30 2014 INR Gedetailleerde rekeningen incl. sectorrekeningen
2015-09-30 2014 INR Gedetailleerde overheidsrekeningen
2015-09-30 2015-09 INR Nationale rekeningen - Rekeningen van de overheid (pdf)
2015-09-30 2014 INR Perscommuniqué - INR - Gedetailleerde rekeningen en tabellen (pdf)
2015-09-30 2015-08 NBB Overheidsfinanciën - Schatkist
2015-09-30 2015-II NBB Statistieken directe investeringen met het buitenland
2015-09-30 2015-08 NBB MFI interest rates (MIR)
2015-09-30 2015-08 NBB Analytische rekening van de MFI-sector
2015-09-30 2015-08 NBB Belgische bijdrage tot de geldaggregaten
2015-10-02 2015-40 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-10-05 2015-08 NBB Kredietinstellingen - Gegevens op territoriale en sociale basis
2015-10-09 2015-41 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-10-12 2015-09 NBB Analytische rekening van de centrale bank
2015-10-14 2015-II NBB Financiële rekeningen van België
2015-10-14 2015-II NBB Financiële rekeningen van België (pdf)
2015-10-15 2015-II INR Perscommuniqué - INR - Kwartaalsectorrekeningen (pdf)
2015-10-15 2015-II INR Nationale rekeningen - Kwartaalsectorrekeningen (pdf)
2015-10-15 2015-07 INR Buitenlandse handel van België
2015-10-15 2015-07 INR Perscommuniqué - Buitenlandse Handel (pdf)
2015-10-15 2015-07 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (pdf)
2015-10-15 2015-06 FOD ECO Bouwvergunningen
2015-10-16 2015-42 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-10-20 2015-10 NBB Consumentenonderzoek
2015-10-20 2015-10 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (pdf)
2015-10-20 2015-III NBB Statistisch Tijdschrift (pdf)
2015-10-22 2015-09 NBB Officiële reserves
2015-10-23 2014 INR Nationale rekeningen - Gedetailleerde rekeningen en tabellen (pdf)
2015-10-23 2015-10 NBB Conjunctuuronderzoekingen
2015-10-23 2015-10 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer (pdf)
2015-10-23 2015-43 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-10-23 2015-08 FOD ECO Industriële productie
2015-10-29 2015-10 FOD ECO Nationale consumptieprijzen
2015-10-29 2015-09 FOD ECO Productieprijzen
2015-10-30 2015-09 Eurostat Geharmoniseerde werkloosheidsgraad
2015-10-30 2015-III INR Trimestrieel BBP
2015-10-30 2015-II INR Perscommuniqué - INR - Kwartaalrekeningen (pdf)
2015-10-30 2015-II INR Nationale rekeningen - Kwartaalrekeningen (pdf)
2015-10-30 2015-09 NBB MFI interest rates (MIR)
2015-10-30 2015-09 NBB Analytische rekening van de MFI-sector
2015-10-30 2015-09 NBB Belgische bijdrage tot de geldaggregaten
2015-10-30 2015-44 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-10-31 2015-09 NBB Overheidsfinanciën - Schatkist
2015-11-04 2015-09 NBB Kredietinstellingen - Gegevens op territoriale en sociale basis
2015-11-06 2015-45 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-11-12 2015-10 NBB Analytische rekening van de centrale bank
2015-11-13 2015-46 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-11-13 2015-07 FOD ECO Bouwvergunningen
2015-11-16 2015-08 INR Buitenlandse handel van België
2015-11-16 2015-08 INR Perscommuniqué - Buitenlandse Handel (pdf)
2015-11-16 2015-08 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (pdf)
2015-11-17 2015-10 NBB Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking (pdf)
2015-11-20 2015-11 NBB Consumentenonderzoek
2015-11-20 2015-11 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (pdf)
2015-11-20 2015-47 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-11-23 2015-10 NBB Officiële reserves
2015-11-24 2015-11 NBB Conjunctuuronderzoekingen
2015-11-24 2015-11 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer (pdf)
2015-11-26 2015-09 FOD ECO Industriële productie
2015-11-27 2015-11 FOD ECO Nationale consumptieprijzen
2015-11-27 2015-48 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-11-27 2015-10 FOD ECO Productieprijzen
2015-11-30 2015-III INR Kwartaalaggregaten
2015-11-30 2015-III INR Werkgelegenheid
2015-11-30 2015-10 NBB Overheidsfinanciën - Schatkist
2015-11-30 2015-10 NBB Analytische rekening van de MFI-sector
2015-11-30 2015-10 NBB Belgische bijdrage tot de geldaggregaten
2015-12-01 2015-10 Eurostat Geharmoniseerde werkloosheidsgraad
2015-12-03 2015-10 NBB Kredietinstellingen - Gegevens op territoriale en sociale basis
2015-12-04 2015-49 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-12-10 2015-11 NBB Analytische rekening van de centrale bank
2015-12-11 2015-III FOD ECO Lonen
2015-12-11 2015-50 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-12-12 2012 INR Satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk
2015-12-15 2015-09 INR Buitenlandse handel van België
2015-12-15 2015-09 INR Perscommuniqué - Buitenlandse Handel (pdf)
2015-12-15 2015-09 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (pdf)
2015-12-15 2015-III INR Statistiek buitenlandse handel - Kwartaalbericht (pdf)
2015-12-15 2015-11 NBB Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking (pdf)
2015-12-15 2015-08 FOD ECO Bouwvergunningen
2015-12-17 2015-II NBB Halfjaarlijkse investeringsenquête
2015-12-17 2015-II NBB Perscommuniqué - Halfjaarlijkse investeringsenquête (pdf)
2015-12-18 2015-12 NBB Consumentenonderzoek
2015-12-18 2015-12 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (pdf)
2015-12-18 2015-51 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-12-22 2014 INR Regionale rekeningen
2015-12-22 2012 INR Aanbod- en gebruikstabellen
2015-12-22 2010-2012 INR Nationale rekeningen - Aanbod- en gebruikstabellen (pdf)
2015-12-22 2014 INR Perscommuniqué - INR - Regionale rekeningen (pdf)
2015-12-22 2014 INR Regionale rekeningen (pdf)
2015-12-22 2015-12 NBB Conjunctuuronderzoekingen
2015-12-22 2015-12 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer (pdf)
2015-12-22 2015-11 NBB Officiële reserves
2015-12-23 2015-12 FOD ECO Nationale consumptieprijzen
2015-12-23 2015-III NBB Internationale investeringspositie
2015-12-23 2015-10 FOD ECO Industriële productie
2015-12-23 2015-11 FOD ECO Productieprijzen
2015-12-24 2015-III INR Kwartaalsectorrekeningen
2015-12-24 2015-III NBB Overheidsfinanciën - financiële rekeningen
2015-12-24 2015-III NBB Betalingsbalans
2015-12-24 2015-52 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2015-12-29 2015-III NBB Bruto buitenlandse schuld
2015-12-31 2014 INR Kapitaalgoederenvoorraad
2015-12-31 2015-11 NBB Overheidsfinanciën - Schatkist
2015-12-31 2015-11 NBB Analytische rekening van de MFI-sector
2015-12-31 2015-11 NBB Belgische bijdrage tot de geldaggregaten
2015-12-31 2015-53 NBB Economische indicatoren voor België (pdf)
2016-01-06 2015-11 NBB Kredietinstellingen - Gegevens op territoriale en sociale basis
2016-01-07 2015-11 Eurostat Geharmoniseerde werkloosheidsgraad
2016-03-25 2015-IV NBB Overheidsfinanciën - financiële rekeningen
2016-03-30 2015-IV NBB Betalingsbalans
2016-12-01 2015-10 NBB MFI interest rates (MIR)
2016-12-21 2009-2014 INR Satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk
2016-12-21 2009-2014 INR Satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk (pdf)

Contact

Datashop

+32 2 221 21 37
datashop@nbb.be

Helpdesk Access OneGate

OneGate Helpdesk +32 2 221 40 60
+32 2 221 32 99
access.onegate@nbb.be

Opinie enquêtes

Isabelle De Greef +32 2 221 54 64
+32 2 221 31 07
businesssurveys@nbb.be

Financiële instellingen

Didier Gosset +32 2 221 22 62
+32 2 221 31 97
secretariatsf@nbb.be

Overheidsfinanciën

Claude Modart +32 2 221 30 26
+32 2 221 32 30
claude.modart@nbb.be

Financiële rekeningen

Steven Cappoen +32 2 221 55 48
+32 2 221 31 97
financialaccounts@nbb.be

Statistieken inzake aangehouden effecten - SHS

+32 2 221 22 30
+32 2 221 31 97
sfportfolio@nbb.be

Buitenlandse handel - Intrastat

+32 2 221 40 99
+32 2 221 30 30
information.foreigntrade@nbb.be

Betalingsbalans en andere buitenlandse statistieken

Peter Speleers +32 2 221 23 36
boppub@nbb.be

Nationale & regionale rekeningen

Geert Detombe +32 2 221 30 40
+32 2 221 32 30
geert.detombe@nbb.be