U vindt hier de tarieven voor de neerlegging van jaarrekeningen van ondernemingen. Bij laattijdige neerlegging wordt bovenop deze bedragen een tarieftoeslag geheven.

Gewoon of verlaagd tarief

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2015  

Samenstelling van de tarieven geldig vanaf 1 januari 2015

Historiek van de neerleggingskosten voor ondernemingen

Betalingswijzen

Gewoon of verlaagd tarief

Het tarief is het tarief voor de neerlegging van een volledig model van jaarrekening. Dit tarief is ook van toepassing voor de geconsolideerde jaarrekening.

Het verlaagd tarief geldt voor:

  • jaarrekeningen opgesteld volgens een gestandaardiseerd, verkort model van jaarrekening
  • jaarrekeningen van de kredietinstellingen bedoeld in artikel 15, § 1 van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen, op voorwaarde dat hun balanstotaal voor het betrokken boekjaar 5 000 000 euro niet overschrijdt, evenals de jaarrekeningen van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die voldoen aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen.

top

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2015 (in EUR en inclusief btw)


Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand

- volledig model

413,52

- verkort model

153,62

- verbeterde neerlegging

150,89


Via het internet in de vorm van een PDF-bestand

- volledig model

476,32

- verkort model

216,54

- verbeterde neerlegging

150,89


Via de post op papier

- volledig model

483,34

- verkort model

223,55

- verbeterde neerlegging

150,89

top

 Samenstelling van de tarieven geldig vanaf 1 januari 2015 (in EUR)    

De kosten die bij de neerlegging van een jaarrekening moeten worden betaald, bestaan uit:

  • de openbaarmakingskosten verschuldigd aan de Nationale Bank van België (NBB)
  • de bekendmakingskosten voor de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (BBS) 
  • de bijdrage in de werkingskosten van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN)
  • de bijdrage in de werkingskosten van het Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris (ACCOC)
  • de btw (21 %) op de twee eerste bedragen.

Totaal bedrag

NBB

BBS

CBN

ACCOC

Basis

btw

Totaal

Basis

btw

Totaal


Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand

Volledig model

413,52 

278,30 

58,44 

336,74 

61,20 

12,85

74,05 

2,23

0,50

Verkort model

153,62 

63,50 

13,34 

76,84 

61,20 

12,85

74,05

2,23

0,50

Verbeterde neerlegging

150,89

63,50 

13,34 

76,84 

61,20 

12,85

74,05 

0,00

0,00


Via het internet in de vorm van een PDF-bestand

Volledig model

476,32 

330,20 

69,34 

399,54 

61,20 

12,85

74,05 

2,23

0,50

Verkort model

216,54 

115,50 

24,26 

139,76 

61,20 

12,85

74,05 

2,23

0,50

Verbeterde neerlegging

150,89 

63,50 

13,34 

76,84 

61,20 

12,85

74,05 

0,00

0,00


Via de post op papier

Volledig model

483,34

336,00 

70,56 

406,56 

61,20 

12,85

74,05 

2,23

0,50

Verkort model

223,55 

121,30 

25,47 

146,77 

61,20 

12,85

74,05 

2,23

0,50

Verbeterde neerlegging

150,89 

63,50 

13,34 

76,84 

61,20 

12,85

74,05 

0,00

0,00

Bij laattijdige neerlegging moet een tarieftoeslag worden betaald.

De Balanscentrale int de volledige som en stort daarna aan de verschillende instanties hun aandeel door.

top

Betalingswijzen

Indien de jaarrekening via het internet wordt neergelegd, gebeurt de betaling online met kredietkaart (Visa of Mastercard) of offline met een overschrijving. Een beschrijving van de procedure om de neerleggingskosten te betalen vindt u terug in de handleiding voor de toepassing "Neerlegging van jaarrekeningen via internet".

Een jaarrekening op papier kan enkel worden betaald met een overschrijving. De neerleggingskosten moeten volgens een specifieke procedure worden betaald.

top