Toepassing "Neerlegging van jaarrekeningen via internet"

Alle jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen worden neergelegd met de toepassing "Neerlegging van jaarrekeningen via internet". 

Jaarrekeningen opgemaakt volgens het volledig of verkort model voor ondernemingen en jaarrekeningen opgemaakt volgens het volledig of verkort model voor verenigingen en stichtingen kunnen ofwel als gestructureerd databestand in "xbrl"-formaat, ofwel in PDF-formaat worden neergelegd. Andere jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen kunnen enkel in PDF-formaat worden neergelegd.


Openingstijden

De toepassing bestaat in twee verschillende versies:

  • enerzijds is er de "full" versie van de toepassing die alle functionaliteiten heeft. Deze versie is actief in "tijdruimte A", zijnde alle NBB-werkdagen van 7 tot 20 uur
  • anderzijds is er ook een "light" versie van de toepassing actief tijdens "tijdruimte B", zijnde:
    • 's nachts (tussen 20 en 7 uur)
    • tijdens de weekends, bankholidays en feestdagen, met uitzondering van zondagvoormiddag van 8.30 tot 12.30 uur
    • tot 9.30 uur op de eerste werkdag van de maand.

Deze "light" versie bevat enkel die functionaliteiten die te maken hebben met de aanbieding van de jaarrekening (de neerlegging kan m.a.w. niet worden betaald). U kunt perfect jaarrekeningen opladen, maar de definitieve verwerking door de NBB zal echter pas de eerstvolgende werkdag gebeuren. Belangrijk hierbij is dat de datum van upload geldt als officiële datum van neerlegging op voorwaarde dat op die eerstvolgende werkdag blijkt dat het bestand ook de eindcontroles goed doorstaat. 

De toepassing is enkel volledig onbeschikbaar op zondagvoormiddag van 8.30 tot 12.30 uur ("tijdruimte C"). 

In de volgende tabel wordt weergegeven op welke tijdstippen de toepassing beschikbaar is, hetzij met alle of verminderde functionaliteiten, of onbeschikbaar is.

 

7h

8.30h

12.30h

20h

maandag tot vrijdag     
zaterdag en feestdagen      
zondag       
 

 tijdruimte A: "full" versie: alle functionaliteiten zijn beschikbaar

 

 tijdruimte B: "light" versie: verminderde functionaliteiten

 

 tijdruimte C: de toepassing is onbeschikbaar

Status van verwerking

Voor een XBRL-bestand (met of zonder ingekapselde PDF) verschilt die verwerkingsketting naar gelang het ogenblik waarop het bestand werd opgeladen (tijdruimte A of B).

Tijdens tijdruimte B ("light" versie) zal een XBRL-bestand bepaalde controles die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van de status "In afwachting van betaling" of "Ongeldige neerlegging", niet kunnen ondergaan.  

De toekenning van die statussen vereist immers een toegang tot de gegevensbanken van de Balanscentrale en/of een manuele interventie.
De bestanden krijgen tijdens de tijdruimte B bijgevolg een intermediaire status "In afwachting van validering" toegewezen, en dit tot de opening van tijdruimte A ("full" versie). 

top