Maandelijkse bijwerking van 12 februari 2021

Printer versie (PDF)

KREDIETVERSTREKKING DOOR INGEZETEN BANKEN AAN NIET-FINANCIËLE VENNOOTSCHAPPEN

December 2020

De kredietverstrekking aan de ondernemingen nam in december af. Het jaar-op-jaar veranderingspercentage van de kredietverstrekking door de ingezeten banken aan niet-financiële ondernemingen bedroeg 1,8 % (tegen 2,4 % in november). Dat verloop weerspiegelt een stijging van de nettoaflossingen van kortlopende kredieten (minder dan een jaar) en de vertraging van de kredietverlening voor kredieten op middellange termijn (tussen één en vijf jaar) en op lange termijn (meer dan vijf jaar). De groei van de kredieten op korte termijn liep terug, tot -5,3 % (tegen -4,4 % in november). Het groeitempo van de leningen op middellange termijn beliep 6,0 % (tegen 6,2 %), terwijl dat van de langlopende kredieten afnam tot 3,8 % (tegen 4,3 % in de voorgaande maand). Op basis van de seizoengezuiverde gegevens was het volume van de in december toegekende nieuwe kredieten € 0,3 miljard lager dan dat van de afgeloste kredieten.

De gemiddelde rente op de nieuwe bedrijfskredieten nam in december enigszins toe tot 1,44 % (tegen 1,42 % in november), onder impuls van het verloop van de rente op lange termijn. De rente op kredieten met een initiële rentevaste periode van meer dan vijf jaar steeg met 5 basispunten tot 1,45 %, terwijl die op kredieten op middellange termijn (met een initiële rentevaste periode tussen één en vijf jaar) met 5 basispunten daalde, tot 1,44 %. Ten slotte liep de rente op kortlopende kredieten (met een initiële rentevaste periode van minder dan een jaar) met een leenbedrag van minder dan € 1 miljoen nauwelijks terug (-2 basispunten) tot 1,55 %, en bleef die op kredieten met een hoger leenbedrag stabiel op 1,37 %.

RENTETARIEVEN OP NIEUWE KREDIETEN GEWOGEN GEMIDDELDE RENTE

1. Berekend als de verhouding van de gecumuleerde nettostromen van de laatste twaalf maanden tot de uitstaande kredieten in de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar. In deze definitie zijn eventuele herclassificaties en herzieningen van het uitstaande bedrag niet inbegrepen.

2. De maandelijkse nettostromen komen overeen met de bedragen van de nieuwe verstrekte leningen waarvan de waarde van de terugbetalingen wordt afgetrokken.

3. Door de Belgische banken op nieuwe bedrijfskredieten toegepaste gewogen gemiddelde rente. De weging is gebaseerd op het respectieve uitstaande bedrag van de diverse soorten kredieten.