Maandelijkse bijwerking van 12 maart 2018

Printer versie (PDF)

KREDIETVERSTREKKING DOOR INGEZETEN BANKEN AAN NIET-FINANCIËLE VENNOOTSCHAPPEN

Januari 2018

Het jaar-op-jaar veranderingspercentage van de kredietverstrekking door ingezeten banken aan niet-financiële vennootschappen steeg in januari tot 6,1 %, tegen 5,9 % in december. De lichte stijging van het groeipercentage kwam tot uiting in zowel de middellange als de lange looptijden, terwijl de toename van de kredieten op korte termijn vertraagde. Het jaar-op-jaar veranderingspercentage van de kredieten tussen één en vijf jaar bedroeg 11,2 % (tegen 8,1 % in december) en dat van de kredieten met een looptijd van meer dan vijf jaar nam toe tot 5,3 % (tegen 5,1 %). Dat van de kredieten van minder dan een jaar, daarentegen, liep terug tot 5,2 % (tegen 6,8 % in de voorgaande maand). Op basis van seizoengezuiverde gegevens, was het volume van de in januari toegekende nieuwe kredieten € 0,6 miljard hoger dan dat van de afgeloste kredieten.

Het gemiddelde van de rentetarieven op de nieuwe kredieten aan ondernemingen nam in januari met 2 basispunten af, tot 1,60 %. De rente op langlopende kredieten (met een initiële rentevaste periode van meer dan vijf jaar) daalde, namelijk met 5 basispunten, tot 1,76 %, net als die op de kortlopende kredieten (met een initiële rentevaste periode van minder dan een jaar) ten belope van meer dan € 1 miljoen, welke met twee basispunten terugliep tot 1,34 %. De rente op de middellange kredieten en die op kortlopende kredieten ten belope van minder dan € 1 miljoen, stegen daarentegen met respectievelijk 11 en 2 basispunten tot 1,40 % en 1,63 %.

RENTETARIEVEN OP NIEUWE KREDIETEN GEWOGEN GEMIDDELDE RENTE3

1. Berekend als de verhouding van de gecumuleerde nettostromen van de laatste twaalf maanden tot de uitstaande kredieten in de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar. In deze definitie zijn eventuele herclassificaties en herzieningen van het uitstaande bedrag niet inbegrepen.

2. De maandelijkse nettostromen komen overeen met de bedragen van de nieuwe verstrekte leningen waarvan de waarde van de terugbetalingen wordt afgetrokken.

3. Door de Belgische banken op nieuwe bedrijfskredieten toegepaste gewogen gemiddelde rente. De weging is gebaseerd op de uitstaande bedragen van de verschillende soorten kredieten.