Trimestriële bijwerking van 26 oktober 2021

Toekenningscriteria voor leningen
 
België
Eurogebied
Observatie
Verwachting
Observatie
Verwachting
Niet-financiële ondernemingen
!!
=
=
!
Woningfinanciering
=
=
!
!
Consumptiekrediet
=
=
=
=

Legende :
*** : aanzienlijke versoepeling;
** : versoepeling;
* : lichte versoepeling;
= : onveranderd of bijna onveranderd ;
! : lichte verstrakking;
!! : verstrakking;
!!! : aanzienlijke verstrakking.

Vraag naar kredieten
 
België
Eurogebied
Observatie
Verwachting
Observatie
Verwachting
Niet-financiële ondernemingen
+
=
++
Woningfinanciering
– –
=
+
=
Consumptiekrediet
=
+
+
+

Legende :
+++ : aanzienlijke toename ;
++ : toename;
+ : lichte toename ;
= : onveranderd of bijna onveranderd ;
: lichte afname;
: afname;
: aanzienlijke afname.

Ad hoc vragen

De Belgische antwoorden op de ad hoc vragen worden niet becommentarieerd, gegeven de heterogeniteit van de antwoorden en het aantal gevallen waarin de vraag niet pertinent beschouwd wordt. Wij verwijzen u echter graag door naar de gedetailleerde Europese commentaren die de ECB ter beschikking stelt via haar website:

http://www.ecb.europa.eu/stats/money/surveys/lend/html/index.en.html