Leningen aan huishoudens - woningfinanciering

De "huishoudens" zijn individuen of groepen van individuen die handelen als consumenten, of als producenten van goederen en niet-financiële diensten uitsluitend bedoeld voor hun persoonlijke eindconsumptie, en kleinschalige marktproducenten.

II.1.a Aanbodzijde

Evolutie

  • Grafiek II.1.a.1 bevat de voornaamste resultaten van de Bank Lending Survey omtrent de ontwikkeling van de criteria die kredietinstellingen hanteren bij het goedkeuren van woningfinanciering leningen aan huishoudens.

Verklarende factoren

  • Grafiek II.1.a.2 bevat de resultaten van de Bank Lending Survey omtrent de invloed van de eigen vermogenskosten en balansrestricties op de ontwikkeling van de criteria die kredietinstellingen hanteren bij het goedkeuren van woningfinanciering leningen aan huishoudens.
  • Grafiek II.1.a.3 bevat de resultaten van de Bank Lending Survey omtrent de invloed van de concurrentiedruk op de ontwikkeling van de criteria die kredietinstellingen hanteren bij het goedkeuren van woningfinanciering leningen aan huishoudens.
  • Grafiek II.1.a.4 bevat de resultaten van de Bank Lending Survey omtrent de invloed van risicoperceptie op de ontwikkeling van de criteria die kredietinstellingen hanteren bij het goedkeuren van woningfinanciering leningen aan huishoudens.
  • Grafiek II.1.a.5 bevat de resultaten van de Bank Lending Survey omtrent de prijs als leenvoorwaarde door kredietinstellingen gehanteerd bij de goedkeuring van woningfinanciering leningen aan huishoudens.
  • Grafiek II.1.a.6 bevat de resultaten van de Bank Lending Survey omtrent overige leenvoorwaarden door kredietinstellingen gehanteerd bij de goedkeuring van woningfinanciering leningen aan huishoudens.

II.1.b Vraagzijde

Evolutie

  • Grafiek II.1.b.1 bevat de voornaamste resultaten van de Bank Lending Survey omtrent de ontwikkeling van de vraag naar woningfinanciering leningen aan huishoudens.

Verklarende factoren

  • Grafiek II.1.b.2 bevat de resultaten van de Bank Lending Survey omtrent de invloed van financieringsbehoeften op de ontwikkeling van de vraag naar woningfinanciering leningen aan huishoudens.
  • Grafiek II.1.b.3 bevat de resultaten van de Bank Lending Survey omtrent de invloed van het gebruik van alternatieve financieringsbronnen op de ontwikkeling van de vraag naar woningfinanciering leningen aan huishoudens.