Leningen aan niet-financiële ondernemingen

De sector "niet-financiële ondernemingen" bestaat uit alle private en publieke institutionele entiteiten, ongeacht hun omvang en juridische vorm, die financiële intermediatie niet als hoofdactiviteit hebben, maar goederen produceren of niet-financiële diensten leveren.

I.1 Aanbodzijde

Evolutie

  • Grafiek I.1.a bevat de voornaamste resultaten van de Bank Lending Survey omtrent de ontwikkeling van de criteria die kredietinstellingen hanteren bij het goedkeuren van leningen (of kredietlijnen) aan niet-financiële ondernemingen.

Verklarende factoren

  • Grafiek I.1.b bevat de resultaten van de Bank Lending Survey omtrent de invloed van de eigen vermogenskosten en balansrestricties op de ontwikkeling van de criteria die kredietinstellingen hanteren bij het goedkeuren van leningen (of kredietlijnen) aan niet-financiële ondernemingen.
  • Grafiek I.1.c bevat de resultaten van de Bank Lending Survey omtrent de invloed van de concurrentiedruk op de ontwikkeling van de criteria die kredietinstellingen hanteren bij het goedkeuren van leningen (of kredietlijnen) aan niet-financiële ondernemingen.
  • Grafiek I.1.d bevat de resultaten van de Bank Lending Survey omtrent de invloed van risicoperceptie op de ontwikkeling van de criteria die kredietinstellingen hanteren bij het goedkeuren van leningen (of kredietlijnen) aan niet-financiële ondernemingen.
  • Grafiek I.1.e bevat de resultaten van de Bank Lending Survey omtrent de prijs als leenvoorwaarde door kredietinstellingen gehanteerd bij de goedkeuring van leningen (of kredietlijnen) aan niet-financiële ondernemingen.
  • Grafiek I.1.f bevat de resultaten van de Bank Lending Survey omtrent overige leenvoorwaarden door kredietinstellingen gehanteerd bij de goedkeuring van leningen (of kredietlijnen) aan niet-financiële ondernemingen.

I.2 Vraagzijde

Evolutie

  • Grafiek I.2.a bevat de voornaamste resultaten van de Bank Lending Survey omtrent de ontwikkeling van de vraag naar leningen (of kredietlijnen) door niet-financiële ondernemingen.

Verklarende factoren

  • Grafiek I.2.b bevat de resultaten van de Bank Lending Survey omtrent de invloed van financieringsbehoeften op de ontwikkeling van de vraag naar leningen (of kredietlijnen) door niet-financiële ondernemingen.
  • Grafiek I.2.c bevat de resultaten van de Bank Lending Survey omtrent de invloed van het gebruik van alternatieve financieringsbronnen op de ontwikkeling van de vraag naar leningen (of kredietlijnen) door niet-financiële ondernemingen.